Tillbaka

Stöd i journalsystemen

Kloka Listans rekommendationer visas i journalsystemen via SIL (Svenska Informationstjänster för Läkemedel). Läkemedel som rekommenderas för specialiserad vård markeras inte i journalsystemen.

I TakeCare finns SLL-gemensamma ordinationsmallar med Kloka Listans basrekommendationer. Läs mer »