Tillbaka

Hantering av jäv

Region Stockholms läkemedelskommitté och dess expertgrupper har en gemensam jävspolicy där öppenhet kring engagemang och aktiviteter tillsammans med läkemedelsföretag och andra intressenter är central. Samtliga ledamöter ska årligen, eller vid förändrade förhållanden dessemellan, lämna offentliga jävsdeklarationer.

Region Stockholms läkemedelskommitté beslutar, efter förslag från läkemedelskommitténs expertgrupper, vilka läkemedel som ska rekommenderas i Kloka listan. Ledamöter som deklarerat jäv deltar varken i diskussion eller i beslut som rör de berörda läkemedlen/terapiområdena. Ledamot i läkemedelskommittén som även är ledamot i expertgrupp deltar inte i beslut som rör den expertgruppens avsnitt.

Följande ledamöter i Region Stockholms läkemedelskommitté har inte deltagit i beslut till Kloka listan 2021 på grund av jävsituation:

• Thomas Kahan har deklarerat jäv gentemot företaget Amgen och har inte deltagit i beslut som relaterar till företagets produkter.

• Johan Falkenius har deklarerat jäv gentemot företaget Merck KGaA och har inte deltagit i beslut som relaterar till företagets produkter.

• Kristina Tedroff har deklarerat jäv gentemot IRLAB. Företaget har inga produkter relaterade till Kloka listan.

• Erica Wajntraub Bakszt har deklarerat jäv gentemot Hansa Biopharma och Oasmia Pharmaceutical. Företagen har inga produkter relaterade till Kloka listan.