Tillbaka

Ändringar 2020 - översikt

För en sammanställning över vilka preparat som upptas och utgår från Kloka listan 2020, se Förändringar i Kloka listan 2020. Reviderad 2020-03-17. Esmya (ulipristal) återkallas tillfälligt och utgår därför från Kloka listan 2020.