Tillbaka

Ändringar 2019 - översikt

För en sammanställning över vilka preparat som upptas och utgår från Kloka listan 2019, se Förändringar i Kloka listan 2019. 
Reviderad 2019-03-22. Pronaxen (naproxen) supp är inte längre tillgänglig och utgår därför från Kloka listan.