Tillbaka

Preparat som utgått / preparat som ej upptas 2020Preparat som utgått

 

kodein +
paracetamol
kodein + paracetamol
Paracetamol/Kodein …, Altermol, Citodon, Panocod
propiomazin Propavan
salmeterol + flutikason Seretide Evohaler
zopiklon Zopiklon ..., Imovane

 

Specialiserad vård

ivabradin
Ivabradin … Procoralan


Preparat som ej upptas

aklidinium
Eklira Genuair
aklidinium + formoterol
Duaklir Genuair
beklometason + formoterol
Innovair
beklometason + formoterol
Innovair
flutikason + azelastin
Dymista
flutikason+salmeterol
Aerivio Spiromax
flutikasonfuroat + vilanterol
Relvar Ellipta
formoterol + budesonid
DuoResp Spiromax
klemastin
Tavegyl
mirabegron
Betmiga
mometasonfuroat
Asmanex
olodaterol
Striverdi Respimat
salmeterol + flutikason
Relanio
salmeterol + flutikason
Airflusal Forspiro
tiotropium
Spiriva Respimat

Sök i Kloka Listan

Sök efter substans, preparatnamn eller indikation

Kan bli föremål för generisk substitution på recept. Kan bli föremål för generisk substitution på recept.