Tillbaka

Preparat som utgått / preparat som ej upptas

 

Revidering 27 april 2018:

Rekommendationerna av läkemedel vid MS har utgått. Läs mer

 

Preparat som utgått

 

buprenorfin            
Buprenorphine ..., Buprefarm, Bupremyl, Norspan
betametason          
Diproderm
järnkarboxymaltos                 
Ferinject
klotrimazol     
Canesten

 

Specialiserad vård

alemtuzumab                          
Lemtrada
aminosyralösning +
fettemulsion +
glukos + elektrolyter
  
Kabiven
aminosyralösning +
fettemulsion +
glukos + elektrolyter
      
Nutriflex
bivalirudin     
Angiox
järnkarboxymaltos     
Ferinject
topiramat     
Topiramat Orion

 

 

 

Preparat som ej upptas

 

aklidinium
Eklira Genuair
aklidinium + formoterol
Duaklir Genuair
beklometason + formoterol
Innovair
beklometason + formoterol
Innovair
dapagliflozin
Forxiga
dienogest + estradiol             
Qlaira
dulaglutid Trulicity
exenatid
Byetta
exenatid
Bydureon
flutikason + azelastin
Dymista
flutikasonfuroat + vilanterol
Relvar Ellipta
formoterol + budesonid
DuoResp Spiromax
kanagliflozin
Invokana
klemastin
Tavegyl
kolekalciferol
Detremin
linagliptin
Trajenta
liotyronin
Liothyronin
lixisenatid
Lyxumia
mirabegron
Betmiga
mometasonfuroat
Asmanex
olodaterol
Striverdi Respimat
olodaterol + tiotropium
Spiolto Respimat
salmeterol + flutikason
Airflusal Forspiro
salmeterol + flutikason
Relanio
saxagliptin
Onglyza
sitagliptin
Januvia
tiotropium
Spiriva Respimat
umeklidinium
Incruse
vilanterol + umeklidinium
Anoro
vildagliptin
Galvus