Tillbaka

Preparat som utgått / preparat som ej upptas

 

Revidering 27 april 2018:

Rekommendationerna av läkemedel vid MS har utgått. Läs mer

 

Preparat som utgått

 

buprenorfin            
Buprenorphine ..., Buprefarm, Bupremyl, Norspan
betametason          
Diproderm
järnkarboxymaltos                 
Ferinject
klotrimazol     
Canesten
retapamulin     
Altargo

 

Specialiserad vård

alemtuzumab                          
Lemtrada
aminosyralösning +
fettemulsion +
glukos + elektrolyter
  
Kabiven
aminosyralösning +
fettemulsion +
glukos + elektrolyter
      
Nutriflex
bivalirudin     
Angiox
järnkarboxymaltos     
Ferinject
topiramat     
Topiramat Orion

 

 

 

Preparat som ej upptas

 

aklidinium
Eklira Genuair
aklidinium + formoterol
Duaklir Genuair
beklometason + formoterol
Innovair
beklometason + formoterol
Innovair
dapagliflozin
Forxiga
dienogest + estradiol             
Qlaira
dulaglutid Trulicity
exenatid
Byetta
exenatid
Bydureon
flutikason + azelastin
Dymista
flutikasonfuroat + vilanterol
Relvar Ellipta
formoterol + budesonid
DuoResp Spiromax
kanagliflozin
Invokana
klemastin
Tavegyl
kolekalciferol
Detremin
linagliptin
Trajenta
liotyronin
Liothyronin
lixisenatid
Lyxumia
mirabegron
Betmiga
mometasonfuroat
Asmanex
olodaterol
Striverdi Respimat
olodaterol + tiotropium
Spiolto Respimat
salmeterol + flutikason
Airflusal Forspiro
salmeterol + flutikason
Relanio
saxagliptin
Onglyza
sitagliptin
Januvia
tiotropium
Spiriva Respimat
umeklidinium
Incruse
vilanterol + umeklidinium
Anoro
vildagliptin
Galvus