Tillbaka

karbamazepin
Tegretol
Tegretal Retard, Tegretol Retard

2020-12-09 Expertgrupp smärta och reumatiska sjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Trigeminusneuralgi.

Förbehåll / Kommentar

Personer med HLA-B*1502 har kraftigt ökad risk för Stevens-Johnsons syndrom. Denna genotyp är vanlig i Sydostasien och särskilt frekvent vid Han-kinesiskt ursprung. Genotypning rekommenderas därför hos alla av asiatiskt ursprung före insättning. I Region Stockholm skickas remiss för HLA-typning till Klinisk immunologi på Karolinska universitetssjukhuset.

 

Karbamazepin är miljöklassificerat.

Motivering

Dokumenterad effekt av karbamazepin på denna indikation. Enligt en Cochrane-analys från 2011, innehållande två små studier på trigeminusneuralgi, hade karbamazepin ett NNT-värde (number needed to treat) på 1,8 (95%CI 1,4-2,8). 

Tegretol rekommenderas på grund av sortimentbredden.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Campbell FG, Graham JG, Zilkha KJ. Clinical trial of carbazepine (Tegretol) in trigeminal neuralgia. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1966;29:265-7. PubMed
  2. Killian JM, Fromm GH. Carbamazepine in the treatment of neuralgia. Use of side effects. Arch Neurol 1968;19:129-36. PubMed
  3. Nicol CF. A four year double blind stdy of tegretol in facial pain. Headache 1969;9:54-7. PubMed
  4. Rockliff BW, Davis EH. Controlled sequential trials of carbamazepine in trigeminal neuralgia. Arch Neurol 1966;15:129-36. PubMed 
  5. Wiffen PJ, McQuay HJ, Moore RA. Carbamazepine for acute and chronic pain. Cochrane Database Syst Rev. 2005 Jul 20;(3):CD005451. Review. Update in: Cochrane Database Syst Rev. 2011;(1):CD005451. PubMed 
  6. Wang QP, Bai M. Topiramate versus carbamazepine for the treatment of classical trigeminal neuralgia: a meta-analysis. CNS Drugs. 2011 Oct 1;25(10):847-57. PubMed 
  7. Zakrzewska JM, Linskey ME. Trigeminal neuralgia. BMJ Clin Evid. 2014 Oct 6;2014. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp smärta och reumatiska sjukdomar