Tillbaka

infliximab
Flixabi, Remsima, Inflectra, Zessly, Remicade, (i rangordning)

(Specialiserad vård)
2020-12-09 Expertgrupp smärta och reumatiska sjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Reumatoid artrit, psoriasisartrit och ankyloserande spondylit. Om metotrexat har otillräcklig effekt och indikation för insättning av TNF-blockad föreligger.

Förbehåll / Kommentar

Alla tillgängliga preparat innehållande infliximab bedöms likvärdiga. Inflectra och Remsima är utbytbara enligt Läkemedelsverket och kan bli föremål för generisk substitution vid förskrivning på recept.

Infliximab bör kombineras med metotrexat för att minska risken för biverkningar som antiantikroppar och antikroppar mot infliximab. Infliximab ges som infusion.

Anti-TNF-läkemedel sänker immunförsvaret och kan öka risken för atypiska infektioner. Screening för bland annat TBC och hepatit B innan behandling initieras. Följ aktuella riktlinjer.

Infliximab bedöms inte ha någon miljöpåverkan.

Motivering

Enligt internationella riktlinjer är effekten av anti-TNF-läkemedel mot RA jämförbar. Enligt brittiska HTA innebär det att behandlingen skall initieras med det preparat som har de lägsta kostnaderna när man har beaktat även övriga kostnader.

Infliximab biosimilaren CT-P13 (Inflectra/Remsima) har indikationerna reumatoid artrit, ankyloserande spondylit och psoriasisartrit. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar ställer sig bakom EMA bedömningen och anser att biosimilaren CT-P13 är likvärdigt med originalpreparatet Remicade. Rekommendationen är att välja det mest kostnadseffektiva alternativet och för närvarande rekommenderas därför Flixabi.

Eftersom infliximab ges som infusion dokumenteras administration av läkemedlet med bland annat batch nummer i kvalitetsregistret inom reumatologi SRQ.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Chen YF, Jobanputra P, Barton P, Jowett S, Bryan S, Clark W.A systematic review of the effectiveness of adalimumab, etanercept and infliximab for the treatment of rheumatoid arthritis in adults and an economic evaluation of their cost-effectiveness.Health Technol Assess. 2006 Nov;10(42). PubMed
  2. Smolen JS, Emery P. Infliximab: 12 years of experience. Arthritis Res Ther. 2011 May 25;13 Suppl 1:S2. Review. PubMed
  3. Singh JA, Wells GA, Christensen R, Tanjong Ghogomu E, Maxwell L, Macdonald JK et al. Adverse effects of biologics: a network meta-analysis and Cochrane overview. Cochrane Database Syst Rev. 2011 Feb 16;(2). PubMed
  4. Singh JA, Christensen R, Wells GA, Suarez-Almazor ME, Buchbinder R, Lopez-Olivo MA et al.A network meta-analysis of randomized controlled trials of biologics for rheumatoid arthritis: a Cochrane overview.CMAJ. 2009 Nov 24;181(11):787-96. PubMed
  5. Ding T, Ledingham J, Luqmani R, Westlake S, Hyrich K, Lunt M et al. Standards, Audit and Guidelines Working Group of BSR Clinical Affairs Committee; BHPR. BSR and BHPR rheumatoid arthritis guidelines on safety of anti-TNF therapies. Rheumatology (Oxford). 2010 Nov;49(11):2217-9. PubMed
  6. European Medicine Agency. Q&A: Similar biological products. Biosimilar medicines
  7. Yoo DH, Hrycaj P, Miranda P, Ramiterre E, Piotrowski M, Shevchuk S et al. A randomised, double-blind, parallel-group study to demonstrate equivalence in efficacy and safety of CT-P13 compared with innovator infliximab when coadministered with methotrexate in patients with active rheumatoid arthritis: the PLANETRA study. Ann Rheum Dis. 2013 Oct;72(10):1613-20. PubMed
  8. Park W, Hrycaj P, Jeka S, Kovalenko V, Lysenko G, Miranda P et al.A randomised, double-blind, multicentre, parallel-group, prospective study comparing the pharmacokinetics, safety, and efficacy of CT-P13 and innovator infliximab in patients with ankylosing spondylitis: the PLANETAS study. Ann Rheum Dis, 2013. 72(10): p. 1605-12. PubMed
  9. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. Jämförelse mellan olika TNF-hämmare vid godkända indikationer avseende effekt, biverkningar och livskvalitet. Rapport 2015-03-30.

Bedömning utförd av

Expertgrupp smärta och reumatiska sjukdomar