Tillbaka

etanercept
Benepali, Erelzi

(Specialiserad vård)
2020-12-09 Expertgrupp smärta och reumatiska sjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Reumatoid artrit, psoriasisartrit, ankyloserande spondylit . Om metotrexat har otillräcklig effekt och indikation för insättning av TNF-blockad föreligger.

Förbehåll / Kommentar

Anti-TNF-läkemedel sänker immunförsvaret och kan öka risken för atypiska infektioner. Screening för bland annat TBC och hepatit B innan behandling initieras. Följ aktuella riktlinjer.

För biosimilar som innehåller etanercept (Enbrel) rekommenderas följande alternativ i första hand:

-Benepali i förpackningsstorlek 12x1
-Erelzi i förpackningsstorlek 12x1.

Etanercept bedöms inte ha någon miljöpåverkan.

Motivering

Enligt internationella riktlinjer och metaanalyser är effekten av olika TNF-hämmare likvärdig. 

Expertgruppen anser att det inte föreligger några relevanta skillnader mellan etanercept (Enbrel) och biosimilarer till Enbrel på indikationerna reumatoid artrit, ankyloserande spondylit och psoriasisartrit och rekommendationen är att välja det mest kostnadseffektiva alternativet. För närvarande rekommenderas Benepali. 

Strukturerad uppföljning av behandlingseffekt bör ske i Svensk Reumatologis Kvalitetsregister (SRQ) inklusive registrering av batchnummer.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Aaltonen KJ, Virkki LM, Malmivaara A, Konttinen YT, Nordström DC, Blom M. Systematic review and meta-analysis of the efficacy and safety of existing TNF blocking agents in treatment of rheumatoid arthritis. PLoS One 2012;7:e30275. PubMed
  2. Schoels M, Aletaha D, Smolen JS, Wong JB. Comparative effectiveness and safety of biological treatment options after tumour necrosis factor α inhibitor failure in rheumatoid arthritis: systematic review and indirect pairwise meta-analysis. Ann Rheum Dis. 2012;71:1303-8. PubMed
  3. European medicines agency, EMA. Biosimilar medicines
  4. Emery P, Vencovský J, Sylwestrzak A, Leszczyński P, Porawska W, Baranauskaite A, et al. A phase III randomised, double-blind, parallel-group study comparing SB4 with etanercept reference product in patients with active rheumatoid arthritis despite methotrexate therapy. Ann Rheum Dis. 2015 Jul 6. pii: annrheumdis-2015-207588. PubMed
  5. Lee Y, Shin D, Kim Y, Kang J, Gauliard A, Fuhr R. A randomised Phase l pharmacokinetic study comparing SB4 and etanercept reference product (Enbrel) in healthy subjects. Br J Clin Pharmacol. 2016 Mar 11. PubMed
  6. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. Jämförelse mellan olika TNF-hämmare vid godkända indikationer avseende effekt, biverkningar och livskvalitet. Rapport 2015-03-30.

Bedömning utförd av

Expertgrupp smärta och reumatiska sjukdomar