Tillbaka

adalimumab
Amgevita, Hyrimoz, Idacio, Imraldi

(Specialiserad vård)
2020-12-09 Expertgrupp smärta och reumatiska sjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Reumatoid artrit, psoriasisartrit, ankyloserande spondylit. Om metotrexat har otillräcklig effekt och indikation för insättning av TNF-blockad föreligger.

Förbehåll / Kommentar

För biosimilar som innehåller adalimumab (Humira) rekommenderas för närvarande följande alternativ (i bokstavsordning):

-Amgevita i förpackningsstorlek 6x1
-Hyrimoz i förpackningsstorlek 6x1
-Idacio i förpackningsstorlek 6x1
-Imraldi i förpackningsstorlek 6x1.

Anti-TNF-läkemedel sänker immunförsvaret och kan öka risken för atypiska infektioner. Screening för bland annat TBC och hepatit B innan behandling initieras. Följ aktuella riktlinjer.

Adalimumab bedöms inte ha någon miljöpåverkan.

Adalimumab bedöms inte ha någon miljöpåverkan.

Motivering

Enligt internationella riktlinjer och metaanalyser är effekten av olika TNF-hämmare likvärdig. Expertrådet anser att det inte föreligger några relevanta skillnader mellan adalimumab (Humira) och av läkemedelsverket (EMA) godkända biosimilarer på indikationerna reumatoid artrit, ankyloserande spondylit och psoriasisartrit och rekommendationen är att välja det mest kostnadseffektiva alternativet. För närvarande rekommenderas Hyrimoz. 

Strukturerad uppföljning av behandlingseffekt bör ske i Svensk Reumatologis Kvalitetsregister (SRQ) inklusive registrering av batchnummer.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Aaltonen KJ, Virkki LM, Malmivaara A, Konttinen YT, Nordström DC, Blom M. Systematic review and meta-analysis of the efficacy and safety of existing TNF blocking agents in treatment of rheumatoid arthritis. PLoS One 2012;7:e30275. PubMed
  2. Schoels M, Aletaha D, Smolen JS, Wong JB. Comparative effectiveness and safety of biological treatment options after tumour necrosis factor α inhibitor failure in rheumatoid arthritis: systematic review and indirect pairwise meta-analysis. Ann Rheum Dis. 2012;71:1303-8. PubMed
  3. European medicines agency, EMA. Biosimilar medicines
  4. Cohen S, Genovese MC, Choy E, Perez-Ruiz F, Matsumoto A, Pavelka K et al. Efficacy and safety of the biosimilar ABP 501 compared with adalimumab in patients with moderate to severe rheumatoid arthritis: a randomised, double-blind, phase III equivalence study. Ann Rheum Dis. 2017 Oct;76(10):1679-1687. PubMed
  5. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. Jämförelse mellan olika TNF-hämmare vid godkända indikationer avseende effekt, biverkningar och livskvalitet. Rapport 2015-03-30.

Bedömning utförd av

Expertgrupp smärta och reumatiska sjukdomar