Reumatoid artrit, psoriasisartrit och ankyloserande spondylit

Specialiserad vård

Reumatoid artrit, psoriasisartrit och ankyloserande spondylit

DMARD

Methotrexate ..., Metotab

tablett

Metotrexat ..., Metex Metoject
Metojectpen

inj

TNF-HÄMMARE

Amgevita,Hyrimoz Idacio
Imraldi
Benepali,Erelzi
Flixabi, Remsima Inflectra
Zessly
Remicade
(i rangordning)

Kombination av TNF-hämmare och metotrexat rekommenderas i regel. Vid terapisvikt eller biverkningar av första TNF-hämmaren rekommenderas byte till en TNF-hämmare med annan molekylär struktur, då företrädesvis biosimilar.

Se även

Reumatoid artrit; Viss
Psoriasisartrit; Viss
Ankyloserande spondylit (AS) – Bechterews sjukdom; Viss