Tillbaka

paracetamol
Paracetamol …, Alvedon, Oparap, Pamol, Panodil, Paracut, Parapo

2020-12-09 Expertgrupp smärta och reumatiska sjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Nociceptiv smärta.

Förbehåll / Kommentar

Vid överdos kan levertoxiska metaboliter ansamlas. Acetylcystein är antidot genom att förhindra uppkomsten av toxiska metaboliter. Acetylcystein påverkar inte den analgetiska effekten. 

Rekommenderad dos till äldre är 1 gram 3 gånger dagligen och är baserat på klinisk erfarenhet. Läs mer i expertrådsdokumentet Individanpassa dosen av paracetamol till äldre

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Paracetamol är miljöklassificerat. 

Motivering

Vid rekommenderade doser har paracetamol få biverkningar. Även maxdosen 1 gram 4 gånger dagligen brukar tolereras väl vid användning under lång tid.

Paracetamol kan kombineras med såväl COX-hämmare (NSAID) som opioider.

Dokumenterad smärtlindrande effekt. NNT (number needed to treat) för postoperativ smärta med 1 000 mg paracetamol är 3,6 (3,2–4,1). Vid behandling av artrossmärta minskar paracetamol smärtintensiteten med 4 av 100, placebokorrigerat. Effektmässigt är paracetamol sämre än COX-hämmare (NSAID). Kombination med till exempel ibuprofen resulterar i en bättre effekt vid akut smärta än preparaten var för sig.

Den smärtlindrande effekten av paracetamol vid ländryggssmärta skiljer sig inte från placebo enligt en metaanalys 2015.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Paracetamol översikt: Hyllested M, Jones S, Pedersen JL, Kehlet H. Comparative effect of paracetamol, NSAIDs or their combination in postoperative pain management: a qualitative review. Br J Anaesth 2002;88:199-214. PubMed
  2. Towheed T, Maxwell L, Judd M, Catton M, Hochberg MC, Wells GA. Acetaminophen for osteoarthritis. Cochrane Database Syst Rev. 2006. PubMed
  3. Ong CK, Seymour RA, Lirk P, Merry AF. Combining paracetamol (acetaminophen) with nonsteroidal antiinflammatory drugs: a qualitative systematic review of analgesic efficacy for acute postoperative pain. Anesth Analg. 2010 Apr 1;110(4):1170-9. PubMed
  4. Machado GC, Maher CG, Ferreira PH, Pinheiro MB, Lin CW, Day RO et al. Efficacy and safety of paracetamol for spinal pain and osteoarthritis: systematic review and meta-analysis of randomised placebo controlled trials. BMJ. 2015 Mar 31;350:h1225. PubMed
  5. Moore RA, Derry S, Aldington D, Wiffen PJ.Single dose oral analgesics for acute postoperative pain in adults - an overview of Cochrane reviews. Cochrane Database Syst Rev. 2015 Sep 28;(9):CD008659. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp smärta och reumatiska sjukdomar