Tillbaka

meklozin
Postafen

2020-12-09 Expertgrupp smärta och reumatiska sjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Mot illamående orsakat av opioidanalgetika.

Förbehåll / Kommentar

Mellan 25 och 30 procent av patienterna besväras av illamående i början av behandling med en stark opioid. Illamåendet upphör vanligen inom 7-14 dagar, men profylaktisk behandling med meklozin från den första behandlingsdagen bör övervägas. Försök till nedtrappning görs efter 10-14 dagar.

Meklozin är miljöklassificerat. Meklozin bedöms vara miljöbelastande. För åtgärdsförslag för minskade utsläpp, se förteckning över miljöbelastande läkemedel.

Motivering

Klinisk erfarenhet talar för att meklozin hjälper mot opioidinducerat illamående. Studier på denna indikation saknas.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Lee AA, Hasler WL. Opioids and GI Motility-Friend or Foe? Curr Treat Options Gastroenterol. 2016 Dec;14(4):478-494. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp smärta och reumatiska sjukdomar