Tillbaka

natriumpikosulfat
Cilaxoral

2020-12-09 Expertgrupp smärta och reumatiska sjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Mot förstoppning orsakad av opioidanalgetika.

Förbehåll / Kommentar

Natriumpikosulfat bedöms inte ha någon miljöpåverkan.

Motivering

Behandling med opioider förorsakar nästan alltid förlångsammad tarmpassage, varför ett mototrikstimulerande laxantium bör övervägas. Natriumpikosulfat ges med fördel till kvällen, lämplig begynnelsedos kan vara 5-10 droppar. Kan användas även för långtidsbehandling utan risk för påverkan på den normala tarmfloran. 


Utredningsmaterial och referenser

  1. Wirz S, Nadstawek J, Elsen C, Junker U, Wartenberg HC. Laxative management in ambulatory cancer patients on opioid therapy: a prospective, open-label investigation of polyethylene glycol, sodium picosulphate and lactulose. Eur J Cancer Care (Engl). 2012 Jan;21(1):131-40. PubMed 

Bedömning utförd av

Expertgrupp smärta och reumatiska sjukdomar