Tillbaka

hydromorfon
Hydromorphone Kalceks

(Specialiserad vård)
2020-12-09 Expertgrupp smärta och reumatiska sjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Vid behov av höga doser av parenteral opioid.

Förbehåll / Kommentar

För kontinuerlig parenteral tillförsel

Parenteralt (im) morfin 10 mg motsvarar 1, 5 mg hydromorfon i ekvianalgetiska doser.

Miljörisk vid användning av hydromorfon kan ej uteslutas på grund av brist på data.

Motivering

Hydromorfon är en opioidagonist. De parenterala lösningarna är högre koncentrerade vilket gör att volymen i pumpar vid opioidadministrering kan bli lägre än med morfin. Detta är en stor fördel inom bland annat palliativ vård då man ofta är i behov av att ge höga doser opioider.

Hydromorfon möjliggör färre byten i pumpen och framförallt mindre mängd läkemedel subkutant. Kostnaden är högre än för morfin och det är således framför allt när större volymer krävs för analgesi som hydromorfon är att föredra.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Quigley C, Wiffen P. A Systematic Review of hydromorphone in Acute and Chronic Pain. J Pain Symtom Manage 2003 Feb;25(2)169-78. PubMed
  2. Quigley C. Hydromorphone for acute and chronic pain. Cochrane Database Syst Rev. 2002;(1):CD003447. PubMed
  3. Pergolizzi J, Böger RH, Budd K, Dahan A, Erdine S, Hans G, et al. Opioids and the Management of chronic severe pain in the elderly: consensus Statement of an International Expert Panel with focus on the six clinically most often used World Health Organization Step III opioids (buprenorphine, fentanyl, hydromorphone, methadone, morphine, oxycodone). Pain Pract 2008 Jul-Aug;8(4):287-313. Epub 2008 May 23. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp smärta och reumatiska sjukdomar