Tillbaka

fentanyl
Fentanyl …, Durogesic, Matrifen

(Specialiserad vård)
2020-12-09 Expertgrupp smärta och reumatiska sjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Opioidkänslig cancerrelaterad smärta 

Förbehåll / Kommentar

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Fentanyl är miljöklassificerat. Observera att förbrukat plåster innehåller verksamt ämne och bör vikas ihop och kasseras enligt instruktion i bipacksedeln.

Motivering

Jämförbar smärtlindrande effekt vid opioidberoende nociceptiv smärta som övriga opioider. Plåsterberedningen kan vara ett alternativ till patienter i stabil smärtsituation som har svårt att ta perorala opioider. Effekt och biverkningar bör utvärderas kontinuerligt. 


Utredningsmaterial och referenser

  1. Muijsers RB, Wagstaff AJ. Transdermal fentanyl: an updated review of its pharmacological properties and therapeutic efficacy in chronic cancer pain control. Drugs. Review 2001;61(15):2289-307. PubMed
  2. Expertgruppen för smärta och reumatiska sjukdomar. Smärtbehandling med transdermalt fentanyl. Expertgruppsutlåtande 2017-11-24
  3. Ahn JS, Lin J, Ogawa S, Yuan C, O'Brien T, Le BH et al. Transdermal buprenorphine and fentanyl patches in cancer pain: a network systematic review. J Pain Res. 2017 Aug 18;10:1963-1972. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp smärta och reumatiska sjukdomar