Tillbaka

oxikodon
Oxycodone ..., Oxynorm

2020-12-09 Expertgrupp smärta och reumatiska sjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Svår opioidkänslig smärta

Förbehåll / Kommentar

I andra hand när morfin inte tolereras, till exempel vid besvärande biverkningar som klåda eller illamående. 

Vid akut smärta är målet främst smärtlindring och behandlingen kan i flertalet fall avslutas inom 3–5 dygn. Efter 2 veckors behandling ökar risken för beroendeutveckling. Kvarstående smärta under längre tid, efter exempelvis operation, motiverar sällan opioidbehandling. 

Individanpassad dosering ökar förutsättningarna för god effekt och minskar risken för biverkningar.

Kombination med bensodiazepiner bör undvikas på grund av ökad risk för andningsdepression.

Samtliga opioider medför risk för toleransutveckling och beroende.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept. 

Miljörisk vid användning av oxikodon kan ej uteslutas på grund av brist på data.

Motivering

Dokumenterad smärtlindrande effekt vid akut opioidkänslig smärta och vid cancerrelaterad smärta. Som grupp är effekten av opioidanalgetika jämförbar, men på individnivå kan det finnas skillnader i effekt och biverkningar mellan oxikodon och morfin. Det kan vara av värde att kunna byta mellan olika opioidpreparat. Oxikodon kan vara ett andrahandsalternativ till vissa patienter som har fått biverkningar av morfin. Oxikodon rekommenderas i andra hand eftersom det finns signaler som tyder på en något större risk för beroende med oxikodon jämfört med morfin. En fördel för oxikodon jämfört med morfin är att behovet av dosanpassning vid nedsatt njurfunktion är något lägre och att biotillgängligheten är högre. 

Vid icke cancerrelaterad smärta är nyttan med opioider mycket liten eller obefintlig avseende bestående smärtlindring och funktionsförbättring. Samtidigt föreligger det en påtaglig risk för allvarliga biverkningar, överdos, beroende och missbruk.

Oralt oxikodon är ekvipotent med oralt morfin i förhållandet 1 : 2. 

Effekten av en engångsdos oxikodon 10 mg plus paracetamol 650 mg, uttryckt som NNT (number needed to treat) är 2,7 (2,4 till 3,2), vilket är jämförbart med 400 mg ibuprofen.


Utredningsmaterial och referenser

 1. Blumenthal,
  Postoperative intravenous morphine consumption, pain scores, 
  and side effects with perioperative oral controlled-release oxycodone after lumbar discectomy.
   S.Min K, Marquardt M, Borgeat A. Postoperative intravenous morphine consumption, pain scores, and side effects with perioperative oral controlled-release oxycodone after lumbar discectomy. Anesth Analg 2007;105:233-7. PubMed
 2. Gaskell H, Derry S, Moore RA, McQuay HJ, Cochrane Single dose oral oxycodone and oxycodone plus paracetamol (acetaminophen) for acute postoperative pain in adults (Review), Cochrane Database Syst Rev. 2009 Jul 8;(3). PubMed
 3. Moore RA, Derry S, McQuay HJ, Wiffen PJ Single dose oral analgesics for acute postoperative pain in adults (Review), Cochrane Database Syst Rev. 2011 Sep 7;(9). PubMed
 4. Franklin GM1; American Academy of Neurology. Opioids for chronic noncancer pain: a position paper of the American Academy of Neurology. Neurology. 2014 Sep 30;83(14):1277-84. PubMed
 5. Dowell D, Haegerich TM, Chou R. CDC Guideline for Prescribing Opioids for Chronic Pain--United States, 2016. JAMA. 2016 Apr 19;315(15):1624-45. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp smärta och reumatiska sjukdomar