Tillbaka

paracetamol
Paracetamol Fresenius Kabi

(Specialiserad vård)
2020-12-09 Expertgrupp smärta och reumatiska sjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Paracetamol Fresenius Kabi är indicerat för korttidsbehandling av måttlig smärta, särskilt efter kirurgi och korttidsbehandling av feber när intravenös tillförsel är kliniskt motiverad för att snabbt behandla smärta eller hypertermi.

Förbehåll / Kommentar

Intravenöst paracetamol används endast om paracetamol har betydelsefull effekt när annat administreringssätt inte är möjligt.

Paracetamol är miljöklassificerat.

Motivering

Den intravenösa beredningsformen finns med som ett alternativ till peroral behandling. Intravenöst paracetamol används endast om paracetamol har betydelsefull effekt när andra administreringsvägar inte är aktuella.


Utredningsmaterial och referenser

  1. McNicol ED, Ferguson MC, Haroutounian S, Carr DB, Schumann R.Single dose intravenous paracetamol or intravenous propacetamol for postoperative pain. Cochrane Database Syst Rev. 2016 May 23;(5):CD007126. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp smärta och reumatiska sjukdomar