Tillbaka

ketorolak
Lixidol

(Specialiserad vård)
2020-12-09 Expertgrupp smärta och reumatiska sjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Måttliga till svåra postoperativa smärtor samt vid akuta uretärstensanfall.

Förbehåll / Kommentar

Observera begränsningar i dosering och värdera den individuella riskprofilen.

Ketorolak är miljöklassificerat.

Motivering

Ketorolak har funnits som parenteral beredning under mer än 20 års tid. Den smärtlindrande effekten vid olika akuta smärttillstånd kan vara bättre än för parenterala opioider.

Dehydrerade patienter, patienter med nedsatt njurfunktion eller patienter som behandlas med ACE hämmare eller ARB kan ha en ökad risk för njurpåverkan av ketorolak. I likhet med andra oselektiva cox-hämmare ökar ketorolak risken för blödning och ulcus/perforation.

Individuell risk nyttavärdering rekommenderas och lägsta effektiva dos bör användas.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Reinhart DI. Minimising the adverse effects of ketorolac. Drug Saf. 2000 Jun;22(6):487-97. Review PubMed
  2. Sinha VR, Kumar RV, Singh G. Ketorolac tromethamine formulations: an overview. Expert Opin Drug Deliv. 2009 Sep;6(9):961-75. Review PubMed
  3. Varrassi G, Marinangeli F, Agro F, Aloe L, De Cillis P, De Nicola A et al. A double-blinded evaluation of propacetamol versus ketorolac in combination with patient-controlled analgesia morphine: analgesic efficacy and tolerability after gynecologic surgery. Anesth Analg. 1999 Mar;88(3):611-6. PubMed
  4. Zhou TJ, Tang J, White PF. Propacetamol versus ketorolac for treatment of acute postoperative pain after total hip or knee replacement. Anesth Analg. 2001 Jun;92(6):1569-75. PubMed
  5. Cordell WH, Wright SW, Wolfson AB, Timerding BL, Maneatis TJ, Lewis RH et al. Comparison of intravenous ketorolac, meperidine, and both (balanced analgesia) for renal colic.Ann Emerg Med. 1996 Aug;28(2):151-8. PubMed
  6. Safdar B, Degutis LC, Landry K, Vedere SR, Moscovitz HC, D'Onofrio G. Intravenous morphine plus ketorolac is superior to either drug alone for treatment of acute renal colic. Ann Emerg Med. 2006 Aug;48(2):173-81. PubMed
  7. Henderson SO, Swadron S, Newton E. Comparison of intravenous ketorolac and meperidine in the treatment of biliary colic. J Emerg Med. 2002 Oct;23(3):237-41. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp smärta och reumatiska sjukdomar