Tillbaka

ibuprofen
Ibuprofen B.Braun

(Specialiserad vård)
2020-12-09 Expertgrupp smärta och reumatiska sjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Symtomatisk korttidsbehandling av akut måttlig smärta när intravenös administrering är kliniskt motiverat och då andra administeringsvägar inte är möjliga.

Förbehåll / Kommentar

Värdera den individuella riskprofilen.

Ibuprofen är miljöklassificerat.

Motivering

Ibuprofen är en känd COX-hämmare som funnits i peroral beredning under många år och som nu även finns som infusion. Ibuprofen infusion kan vara ett alternativ till ketorolak injektion som rekommenderas i första hand jämte paracetamol infusion. Ibuprofen infusion har ett högre pris än ketorolak injektion (januari 2021). Erfarenheterna av ibuprofen som smärtlindring i peroral beredning är mycket omfattande och ibuprofen rekommenderas vid akut smärta. Risken för biverkningar med ibuprofen bedöms som lägre än för ketorolak, som har en dosbegränsning.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Gago Martínez A et al. Intravenous Ibuprofen for Treatment of Post-Operative Pain: A Multicenter, Double Blind, Placebo-Controlled, Randomized Clinical Trial. PLoS One. 2016 May 6;11(5). PubMed
  2. Ahiskalioglu EO, Ahiskalioglu A, Aydin P, Yayik AM, Temiz A. Effects of single-dose preemptive intravenous ibuprofen on postoperative opioid consumption and acute pain after laparoscopic cholecystectomy. Medicine (Baltimore). 2017 Feb;96(8):e6200. PubMed
  3. Kroll PB, Meadows L, Rock A, Pavliv L. A multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled trial of intravenous ibuprofen (i.v.-ibuprofen) in the management of postoperative pain following abdominal hysterectomy. Pain Pract. 2011 Jan-Feb;11(1):23-32. PubMed
  4. Singla N, Rock A, Pavliv L. A multi-center, randomized, double-blind placebo-controlled trial of intravenous-ibuprofen (IV-ibuprofen) for treatment of pain in post-operative orthopedic adult patients. Pain Med. 2010 Aug;11(8):1284-93. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp smärta och reumatiska sjukdomar