Tillbaka

naproxen
Naproxen ..., Alpoxen, Pronaxen

2020-12-09 Expertgrupp smärta och reumatiska sjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Nociceptiv eller inflammatorisk smärta

Förbehåll / Kommentar

Lägsta effektiva dos bör titreras fram individuellt. Försiktighet vid behandling av äldre. Lämplig startdos till äldre är 250 mg 1 gång dagligen. Kan dosökas till 250 mg x 2. 

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Naproxen är miljöklassificerat.

Motivering

Naproxen har en bred dokumentation över såväl effekt som biverkning eftersom det har agerat som jämförelsepreparat i ett flertal stora studier på COX-2 hämmare. Av alla COX-hämmare (NSAID) verkar naproxen ha den bästa kardiovaskulära riskprofilen. Enligt en metaanalys är NNT (number needed to treat) för minst 50 procent smärtlindring postoperativt 2,7 (2,3–3,3) för 500 mg naproxen. 


Utredningsmaterial och referenser

  1. Bansal V, Dex T, Proskin H, Garreffa S. A look at the safety profile of over-the-counter naproxen sodium: a meta-analysis. J Clin Pharmacol. 2001 Feb;41(2):127-38. PubMed
  2. Chen LC, Ashcroft DM. Risk of myocardial infarction associated with selective COX-2 inhibitors: meta-analysis of randomised controlled trials. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2007 Jul;16(7):762-72. PubMed
  3. Fosbøl EL, Køber L, Torp-Pedersen C, Gislason GH. Cardiovascular safety of non-steroidal anti-inflammatory drugs among healthy individuals. Expert Opin Drug Saf. 2010 Nov;9(6):893-903. Review. PubMed
  4. Salvo F, Antoniazzi S, Duong M, Molimard M, Bazin F, Fourrier-Réglat A et al. Moore N. Cardiovascular events associated with the long-term use of NSAIDs: a review of randomized controlled trials and observational studies. Expert Opin Drug Saf. 2014 May;13(5):573-85. PubMed
  5. Moore RA, Derry S, Aldington D, Wiffen PJ.Single dose oral analgesics for acute postoperative pain in adults - an overview of Cochrane reviews. Cochrane Database Syst Rev. 2015 Sep 28;(9):CD008659. PubMed 

Bedömning utförd av

Expertgrupp smärta och reumatiska sjukdomar