Tillbaka

gabapentin
Gabapentin 1A Farma, Gabapentin Sandoz

2020-12-09 Expertgrupp smärta och reumatiska sjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Behandling av perifer neuropatisk smärta, såsom smärtsam diabetesneuropati och postherpetisk neuralgi.

Förbehåll / Kommentar

Behandling av neuropatisk smärta bör påbörjas med amitriptylin i första hand. Om ingen effekt uppnås med amitriptylin kan gabapentin prövas i andra hand som nästa preparat.

Expertgrupp smärta och reumatiska sjukdomar bedömer att samtliga gabapentinpreparat är likvärdiga vid behandling av neuropatisk smärta. Gabapentinpreparat är generellt inte utbytbara på grund av epilepsiindikationen men generisk substitution tillämpas vid expedition på recept mellan Gabapentin 1A Farma och Gabapentin Sandoz. 

Miljörisk vid användning av gabapentin kan ej uteslutas på grund av brist på data.

Motivering

Gabapentin har en dokumenterad effekt vid smärtsam diabetesneuropati och vid postherpetisk neuralgi.

Enligt en metaanalys från 2015 hade gabapentin ett NNT-värde (number needed to treat) på 7,2 för att uppnå en 50-procentig smärtlindring.

Gabapentin 1A Farma är kostnadseffektivt och har ett brett sortiment.

Lämplig startdos till äldre är 100 mg x1, som ökas stegvis utgående från njurfunktion, se Fass. Risk för kognitiva biverkningar.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Backonja M, Beydoun A, Edwards KR, Schwartz SL, Fonseca V, Hes M et al. Gabapentin for the symptomatic treatment of painful neuropathy in patients with diabetes mellitus: a randomized controlled trial. JAMA 1998;280:1831-6. PubMed
  2. Dallocchio C, Buffa C, Mazzarello P, Chiroli S. Gabapentin vs. amitriptyline in painful diabetic neuropathy: an open-label pilot study. J Pain Symptom Manage 2000;20:280-5. PubMed
  3. Morello CM, Leckband SG, Stoner CP, Moorhouse DF, Sahagian GA. Randomized double-blind study comparing the efficacy of gabapentin with amitriptyline on diabetic peripheral neuropathy pain. Arch Intern Med 1999;159:1931-7. PubMed
  4. Rowbotham M, Harden N, Stacey B, Bernstein P, Magnus-Miller L. Gabapentin for the treatment of postherpetic neuralgia: a randomized controlled trial. JAMA 1998;280:1837-42. PubMed
  5. Stiller C-O. Neurontin (gabapentin) eller Tryptizol (amitripytlin) vid neuropatiska smärttillstånd? Farmaka i Fokus 2003;3:3-4
  6. Finnerup NB, Attal N, Haroutounian S, McNicol E, Baron R, Dworkin RH et al. Pharmacotherapy for neuropathic pain in adults: a systematic review and meta-analysis. Lancet Neurol. 2015 Feb;14(2):162-73. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp smärta och reumatiska sjukdomar