Tillbaka

amitriptylin
Amitriptylin …, Saroten

2020-12-09 Expertgrupp smärta och reumatiska sjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Neuropatisk smärta.

Förbehåll / Kommentar

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Amitriptylin är miljöklassificerat.

Motivering

Effekten av amitriptylin är väldokumenterad vid olika typer av neuropatisk smärta, inklusive central smärta efter stroke och smärta efter nervskada. Enligt en metaanalys från 2015 hade amitriptylin ett NNT-värde (number needed to treat) på 3,6 för att uppnå en 50-procentig smärtlindring. 

För att minska biverkningarna rekommenderas långsam upptrappning med en startdos på 10 mg administrerat på kvällen. Individuell dostitrering utifrån effekt och biverkning. Till äldre rekommenderas 10 mg till natten, kan ökas veckovis med 10 mg i taget till cirka 50 mg till natten. Slutdosen är individuell utifrån hur bra, framförallt de antikolinerga, biverkningarna tolereras. Risk för kognitiva biverkningar.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Saarto T, Wiffen PJ. Antidepressants for neuropathic pain. Cochrane Database Syst Rev. 2007 Oct 17;(4):CD005454. Review PubMed  
  2. Översiktsartikel om behandling av neuropatisk smärta: Sindrup SH, Jensen TS. Efficacy of pharmacological treatments of neuropathic pain: an update and effect related to mechanism of drug action. Pain 1999;83:389-400. PubMed 
  3. Finnerup NB, Attal N, Haroutounian S, McNicol E, Baron R, Dworkin RH et al. Pharmacotherapy for neuropathic pain in adults: a systematic review and meta-analysis. Lancet Neurol. 2015 Feb;14(2):162-73. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp smärta och reumatiska sjukdomar