Tillbaka

triamcinolonhexacetonid
Lederspan, Trica

2020-12-09 Expertgrupp smärta och reumatiska sjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Artriter

Förbehåll / Kommentar

Preparatet är även godkänt för extraartikulär injektion, men på grund av en ökad risk för subkutan atrofi bör Depo-Medrol användas i första hand.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Triamcinolon är miljöklassificerat.

Motivering

Positiva effekter avseende patientnöjdhet och minskad smärta. Längre effekt än metylprednisolon.

Såväl triamcinolon hexacetonid (TH; Lederspan) som triamcinolon acetonid (TA; Kenacort T) har i kliniska studier visat en god klinisk effekt under 6 månader eller längre. Endast på patienter med idiopatisk juvenil artrit har dessa två preparat jämförts mot varandra. I denna patientgrupp noterades en bättre effekt med triamcinolon hexacetonid. Bestående behandlingssvar efter 12 månader noterades hos 84 procent med TH jämfört med 47 procent med TA. 


Utredningsmaterial och referenser

  1. Pyne D, Ioannou Y, Mootoo R, Bhanji A. Intra-articular steroids in knee osteoarthritis: a comparative study of triamcinolone hexacetonide and methylprednisolone acetate. Clin Rheumatol 2004;23(2):116-20. Epub 2004 Feb 24. PubMed
  2. Pereira DF1, Natour J, Machado NP, Furtado RN. Effectiveness of intra-articular injection in wrist joints according to triamcinolone hexacetonide dose in rheumatoid arthritis: a randomized controlled double-blind study. Am J Phys Med Rehabil. 2015 Feb;94(2):131-8. PubMed
  3. Garg N1, Perry L, Deodhar A. Intra-articular and soft tissue injections, a systematic review of relative efficacy of various corticosteroids. Clin Rheumatol. 2014 Dec;33(12):1695-706. PubMed

     

Bedömning utförd av

Expertgrupp smärta och reumatiska sjukdomar