Tillbaka

triamcinolonacetonid
Kenacort-T

2020-12-09 Expertgrupp smärta och reumatiska sjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Artriter

Förbehåll / Kommentar

Preparatet är även godkänt för extraartikulär injektion, men på grund av en ökad risk för subkutan atrofi bör Depo-Medrol användas i första hand.

Triamcinolon är miljöklassificerat.

Motivering

Positiva effekter avseende patientnöjdhet och minskad smärta. Längre effekt än metylprednisolon.

Såväl triamcinolon acetonid (TA; Kenacort T)  som triamcinolon hexacetonid (TH; Lederspan) har i kliniska studier visat en god klinisk effekt under 6 månader eller längre. Endast på patienter med idiopatisk juvenil artrit har dessa två preparat jämförts mot varandra. I denna patientgrupp noterades en bättre effekt med triamcinolon hexacetonid. Bestående behandlingssvar efter 12 månader noterades hos 84 procent med TH jämfört med 47 procent med TA.

Priset för Kenacort T är påtagligt lägre än för Lederspan (januari 2021). 


Utredningsmaterial och referenser

  1. Pyne D, Ioannou Y, Mootoo R, Bhanji A. Intra-articular steroids in knee osteoarthritis: a comparative study of triamcinolone hexacetonide and methylprednisolone acetate. Clin Rheumatol 2004;23(2):116-20. Epub 2004 Feb 24. PubMed
  2. Pereira DF1, Natour J, Machado NP, Furtado RN. Effectiveness of intra-articular injection in wrist joints according to triamcinolone hexacetonide dose in rheumatoid arthritis: a randomized controlled double-blind study. Am J Phys Med Rehabil. 2015 Feb;94(2):131-8. PubMed
  3. Garg N1, Perry L, Deodhar A. Intra-articular and soft tissue injections, a systematic review of relative efficacy of various corticosteroids. Clin Rheumatol. 2014 Dec;33(12):1695-706. PubMed

     

Bedömning utförd av

Expertgrupp smärta och reumatiska sjukdomar