Tillbaka

metylprednisolon
Depo-Medrol

2020-12-09 Expertgrupp smärta och reumatiska sjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Steroider för injektion intra- och extraartikulärt. Artriter och entesopatier (senfästesinflammation.)

Förbehåll / Kommentar

Studier på barn finns.

Miljörisk vid användning av metylprednisolon kan ej uteslutas på grund av brist på data.

Motivering

Dokumenterat positiva effekter avseende patientnöjdhet och minskad smärta.

NICE-guidelines noterar en positiv effekt för smärta efter intraartikulär injektion av kortikosteroider vid knäledsartros jämfört med placebo den första veckan och ibland även upp till tre veckor. Däremot har det inte noterats någon bättre effekt på funktion, stelhet, livskvalitet. För höft- och tumledsartros saknas vetenskaplig evidens för intraartikulära kortikosteroider.

I Socialstyrelsens nationella rikatlinjer för rörelseorganens sjukdomar, remissversion från 2020 har injektion med kortison i knäled vid artros fått prioritet 7, enligt deras 10-gradiga skala där 1 har högst och 10 lägst prioritet. Åtgärden har en kortvarig, positiv effekt på smärta jämfört med placebobehandling.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Green M, Marzo-Ortega H, Wakefield RJ, Astin P, Proudman S, Conaghan PG, et al. Predictors of outcome in patients with oligoarthritis: results of a protocol of intraarticular corticosteroids to all clinically active joints Arthritis Rheum. 2001 May;44(5):1177-83. PubMed
  2. Padeh S, Passwell JH. Intraarticular corticosteroid injection in the management of children with chronic arthritis. Arthritis Rheum. 1998 Jul;41(7):1210-4. PubMed
  3. Pyne D, Ioannou Y, Mootoo R, Bhanji A. Intra-articular steroids in knee osteoarthritis: a comparative study of triamcinolone hexacetonide and methylprednisolone acetate. Clin Rheumatol. 2004 Apr;23(2):116-20. PubMed
  4. National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE). Guidance, in Osteoarthritis: Care and Management in Adults. 2014
  5. Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer rörelseorganens sjukdomar, remissversion 2020.

Bedömning utförd av

Expertgrupp smärta och reumatiska sjukdomar