Tillbaka

metylprednisolon + lidokain
Depo-Medrol cum lidocain

2020-12-09 Expertgrupp smärta och reumatiska sjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Steroider för injektion intra- och extraartikulärt. Artriter och entesopatier (senfästesinflammation.)

Förbehåll / Kommentar

Miljörisk vid användning av metylprednisolon kan ej uteslutas på grund av brist på data. 

Lidokain är miljöklassificerat. 

Motivering

Hos patienter där det utöver steroideffekten önskas en lokalanestetisk effekt kan det i vissa fall vara ett alternativ att injicera kombinationen metylprednisolon och lidokain.

Det är framförallt klinisk erfarenhet som ligger till grund för att rekommendera detta preparat. Den vetenskapliga evidensen för denna kombination är mager och enligt systematiska översikter medför injektion av kortikosteroider i kombination med lokalanestetika ingen bättre effekt på sikt.

Endast en studie är identifierad som jämförde lidokain med metylprednisolon (depo-medrol) med enbart lidokain på patienter med meniskektomi vid knäledsartros. Efter 12 månader rapporterade 86 procent av patienterna med metylpredisolon och lidokain och 63 procent med enbart lidokain en komplett eller nästan komplett nöjdhet med proceduren (p=0,01). Studier som jämförde metylpredisolon med lidokain med enbart metylprednisolon har inte hittats varken vid artros eller reumatoid artrit. 

NICE-guidelines noterar en positiv effekt för smärta efter intraartikulär injektion av kortikosteroider vid knäledsartros jämfört med placebo den första veckan och ibland även upp till tre veckor. Däremot har det inte noterats någon bättre effekt på funktion, stelhet, livskvalitet. För höft- och tumledsartros saknas vetenskaplig evidens för intraartikulära kortikosteroider.    


Utredningsmaterial och referenser

  1. Bono CM, Ghiselli G, Gilbert TJ, Kreiner DS, Reitman C, Summers JT et al. An evidence-based clinical guideline for the diagnosis and treatment of cervical radiculopathy from degenerative disorders. Spine J. 2011 Jan;11(1):64-72. PubMed
  2. Diwan S, Manchikanti L, Benyamin RM, Bryce DA, Geffert S, Hameed H et al. Effectiveness of cervical epidural injections in the management of chronic neck and upper extremity pain. Pain Physician. 2012 Jul-Aug;15(4):E405-34. Review. PubMed
  3. Babatunde OO, Jordan JL, Van der Windt DA, Hill JC, Foster NE, Protheroe J. et al. Effective treatment options for musculoskeletal pain in primary care: A systematic overview of current evidence. PLoS One. 2017 Jun 22;12(6):e0178621. PubMed  
  4. National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE). Guidance, in Osteoarthritis: Care and Management in Adults. 2014 
  5. Koyonos L, Yanke AB, McNickle AG, Kirk SS, Kang RW, Lewis PB et al. A randomized, prospective, double-blind study to investigate the effectiveness of adding DepoMedrol to a local anesthetic injection in postmeniscectomy patients with osteoarthritis of the knee. Am J Sports Med. 2009 Jun;37(6):1077-82. PubMed 

Bedömning utförd av

Expertgrupp smärta och reumatiska sjukdomar