Tillbaka

prednisolon
Prednisolon ...

2020-12-09 Expertgrupp smärta och reumatiska sjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Allvarliga inflammatoriska tillstånd, till exempel polymyalgia rheumatica.

Förbehåll / Kommentar

Långtidsbehandling med perorala steroider innebär ökad risk för allvarliga biverkningar, lägsta effektiva dos ska användas. Endos på morgonen.

För barn finns särskilda doseringsanvisningar.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept. 

Prednisolon är miljöklassificerat.

Motivering

Minskad sjukdomsaktivitet och bättre sjukdomskontroll. Kliniskt väl beprövat preparat med välkänd effekt och biverkningsprofil.

Vid polymylagia rheumatica ses en tydlig förbättring på värk och stelhet redan inom de första dygnen.

Peroral kortisonbehandling ges som akut korttidsbehandling vid exacerbation.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Myklebust G, Gran JT. Prednisolone maintenance dose in relation to starting dose in the treatment of polymyalgia rheumatica and temporal arteritis. A prospective two-year study in 273 patients. Scand J Rheumatol. 2001;30(5):260-7. PubMed
  2. Gøtzsche PC, Johansen HK. Meta-analysis of short-term low dose prednisolone versus placebo and non-steroidal anti-inflammatory drugs in rheumatoid arthritis.BMJ. 1998 Mar 14;316(7134):811-8. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp smärta och reumatiska sjukdomar