Tillbaka

naproxen
Naproxen ..., Alpoxen, Pronaxen

2020-12-09 Expertgrupp smärta och reumatiska sjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Inflammatoriska led och ryggsjukdomar

Förbehåll / Kommentar

Lägsta effektiva dos bör titreras fram individuellt. Försiktighet vid behandling av äldre. Lämplig startdos till äldre är 250 mg en gång dagligen. Kan dosökas till 250 mg x 2.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Naproxen är miljöklassificerat.

Motivering

Naproxen har en bred dokumentation avseende effekt vid reumatoid artrit. Naproxen har använts som aktivt jämförelsepreparat i studier med bland annat valdecoxib, etoricoxib, rofecoxib, och nabumeton på patienter med reumatoid artrit. Inget av dessa preparat inom gruppen COX-hämmare/NSAID har en bättre en bättre effekt än naproxen. Dessutom föreligger ett stort antal epidemiologiska studier som pekar mot att naproxen har den bästa kardiovaskulära riskprofilen inom denna läkemedelsgrupp.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Chen LC, Ashcroft DM. Risk of myocardial infarction associated with selective COX-2 inhibitors: meta-analysis of randomised controlled trials. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2007 Jul;16(7):762-72. PubMed
  2. Fosbøl EL, Køber L, Torp-Pedersen C, Gislason GH. Cardiovascular safety of non-steroidal anti-inflammatory drugs among healthy individuals. Expert Opin Drug Saf. 2010 Nov;9(6):893-903. Review. PubMed
  3. Salvo F, Antoniazzi S, Duong M, Molimard M, Bazin F, Fourrier-Réglat A et al. Moore N. Cardiovascular events associated with the long-term use of NSAIDs: a review of randomized controlled trials and observational studies. Expert Opin Drug Saf. 2014 May;13(5):573-85. PubMed
  4. Moore RA, Derry S, Aldington D, Wiffen PJ.Single dose oral analgesics for acute postoperative pain in adults - an overview of Cochrane reviews. Cochrane Database Syst Rev. 2015 Sep 28;(9):CD008659. PubMed 

Bedömning utförd av

Expertgrupp smärta och reumatiska sjukdomar