Tillbaka

ketoprofen
Orudis Retard

2020-12-09 Expertgrupp smärta och reumatiska sjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

I andra hand om naproxen skulle ha otillräcklig effekt vid inflammatoriska ledsjukdomar

Förbehåll / Kommentar

Ketoprofen är miljöklassificerat.

Motivering

Ketoprofen är ett välbeprövat preparat inom gruppen COX-hämmare/NSAID som har funnits i mer än 40 år. Effekten vid behandling av artros och reumatoid artrit är jämförbar med naproxen. Fördelen med slow-release-beredning är effekten mot morgonstelhet som uppskattas av patienter med reumatoid artrit.

Expertgruppen rekommenderar endast slow release/retard beredningen som är det preparat som de flesta patienter med reumatoid artrit behandlas med.

En metaanalys på observationella data visade att risken för ulcus är jämförbar med naproxen. Vid längre tids användning eller samtidig användning av per orala steroider bör ulcusprofylax med omeprazol övervägas.    


Utredningsmaterial och referenser

  1. Veys EM. 20 years' experience with ketoprofen. Scand J Rheumatol Suppl. 1991;90:Suppl 1-44. PubMed
  2. Schumacher HR Jr. Ketoprofen extended-release capsules: a new formulation for the treatment of osteoarthritis and rheumatoid arthritis. Clin Ther. 1994 Mar-Apr;16(2):145-59. PubMed
  3. Castellsague J, Riera-Guardia N, Calingaert B, Varas-Lorenzo C, Fourrier-Reglat A, Nicotra F, Sturkenboom M, Perez-Gutthann S; Safety of Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs (SOS) Project.Individual NSAIDs and upper gastrointestinal complications: a systematic review and meta-analysis of observational studies (the SOS project). Drug Saf. 2012 Dec 1;35(12):1127-46. PubMed
  4. Gigante A, Tagarro I. Non-steroidal anti-inflammatory drugs and gastroprotection with proton pump inhibitors: a focus on ketoprofen/omeprazole. Clin Drug Investig. 2012 Apr 1;32(4):221-33. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp smärta och reumatiska sjukdomar