Tillbaka

celecoxib
Celecoxib ..., Celebra

2020-12-09 Expertgrupp smärta och reumatiska sjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Nociceptiv smärta där naproxen inte bedöms lämpligt på grund av gastrointestinala biverkningar. 

Förbehåll / Kommentar

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept. 

Celecoxib är miljöklassificerat. 

Motivering

Celecoxib är en selektiv COX-2-hämmare som i kliniska prövningar på artros eller reumatoid artrit har visat en liknande effekt på smärta som naproxen, mätt med VAS. En metaanalys av 31 studier kortare än 24 veckor på patienter med artros visade att smärtintensiteten, mätt med VAS (0–10), med celecoxib 200 mg (n=7 609) jämfört med placebo (n=5 460) var - 0,41 [95 % KI -0,49 – -0,32).

Förekomsten av gastrointestinala biverkningar är lägre med celecoxib än med höga doser ibuprofen eller diklofenak. Skillnaden avseende kliniskt signifikanta ulcus var dock inte lika stor som det verkade initialt i den så kallade CLASS studien. Eftersom celecoxib inte minskar tromboxansyntesen ökar det inte heller blödningsrisken. Däremot har man i flera epidemiologiska studier noterat att celecoxib skulle kunna medföra en dosberoende ökad risk för allvarliga kardiovaskulära biverkningar. Doser upp till 200 mg/dygn verkar inte medföra någon ökad risk för död eller hjärtinfarkt.

Denna slutsats bekräftades i en randomiserad dubbelblind studie, PRECISION, på
24 081 patienter med artros eller reumatoid artrit och ökad kardiovaskulär risk (45 % stod på lågdos ASA vid studiestart). Studien pekade mot en lägre risk för död med celecoxib 200 mg/dygn jämfört med ibuprofen 2000 mg/dygn (HR 0,68 (95 % CI, 0,48–0,97) eller naproxen 850 mg/dygn (HR 0,65 (95 % CI, 0,46–0,92). Även risken för allvarliga kardiovaskulära händelser var lägre med celecoxib jämfört med ibuprofen (HR 0,82 (95 % CI, 0,69–0,97), men inte jämfört med naproxen. Trots att alla patienter erhöll esomeprazol var risken för gastrointestinala händelser lägre med celecoxib än med ibuprofen (HR 0,44 (95 % CI, 0,32–0,61) respektive naproxen (HR 0,45 (95 % CI, 0,33–0,63). Även risken för allvarlig njurpåverkan (serious renal events) var lägre med celecoxib än med ibuprofen (HR 0,54 (95 % CI, 0,37–0,8) respektive naproxen (HR 0,66 (95 % CI, 0,44–0,97).


Utredningsmaterial och referenser

 1. Fidahic M, Jelicic Kadic A, Radic M, Puljak L. Celecoxib for rheumatoid arthritis. Cochrane Database Syst Rev. 2017 Jun 9;6:CD012095. PubMed
 2. Puljak L, Marin A, Vrdoljak D, Markotic F, Utrobicic A, Tugwell P. Celecoxib for osteoarthritis. Cochrane Database Syst Rev. 2017 May 22;5:CD009865. PubMed 
 3. Moore RA, Derry S, Aldington D, Wiffen PJ. Single dose oral analgesics for acute postoperative pain in adults - an overview of Cochrane reviews. Cochrane Database Syst Rev. 2015 Sep 28;(9):CD008659. PubMed 
 4. Nissen SE, Yeomans ND, Solomon DH, Lüscher TF, Libby P, Husni ME et al. Cardiovascular Safety of Celecoxib, Naproxen, or Ibuprofen for Arthritis. N Engl J Med. 2016 Dec 29;375(26):2519-29. PubMed
 5. Solomon DH, Husni ME, Libby PA, Yeomans ND, Lincoff AM, Lϋscher TF et al. The Risk of Major NSAID Toxicity with Celecoxib, Ibuprofen, or Naproxen: A Secondary Analysis of the PRECISION Trial.Am J Med. 2017 Jul 26. pii: S0002-9343(17)30717-9. PubMed
 6. Solomon SD, McMurray JJ, Pfeffer MA, Wittes J, Fowler R, Finn P et al. Cardiovascular risk associated with celecoxib in a clinical trial for colorectal adenoma prevention. N Engl J Med. 2005 Mar 17;352(11):1071-80. PubMed
 7. Fosbøl EL, Gislason GH, Jacobsen S, Folke F, Hansen ML, Schramm TK et al. Risk of myocardial infarction and death associated with the use of nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) among healthy individuals: a nationwide cohort study. Clin Pharmacol Ther. 2009 Feb;85(2):190-7. PubMed 
 8. Teerawattananon C, Tantayakom P, Suwanawiboon B, Katchamart W. Risk of perioperative bleeding related to highly selective cyclooxygenase-2 inhibitors: A systematic review and meta-analysis. Semin Arthritis Rheum. 2017 Feb;46(4):520-528. PubMed
 9. Silverstein FE, Faich G, Goldstein JL, Simon LS, Pincus T, Whelton A et al. Gastrointestinal toxicity with celecoxib vs nonsteroidal anti-inflammatory drugs for osteoarthritis and rheumatoid arthritis: the CLASS study: A randomized controlled trial. Celecoxib Long-term Arthritis Safety Study.
  JAMA. 2000 Sep 13;284(10):1247-55.PubMed
  Silverstein FE, Faich G, Goldstein JL, Simon LS, Pincus T, Whelton A et al. Gastrointestinal toxicity with celecoxib vs nonsteroidal anti-inflammatory drugs for osteoarthritis and rheumatoid arthritis: the CLASS study: A randomized controlled trial. Celecoxib Long-term Arthritis Safety Study.
  JAMA. 2000 Sep 13;284(10):1247-55. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp smärta och reumatiska sjukdomar