Tillbaka

allopurinol
Allopurinol …, Zyloric

2020-12-09 Expertgrupp smärta och reumatiska sjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Artritis urica (ledinflammation på grund av ansamling av uratkristaller)

Förbehåll / Kommentar

Allopurinol ska inte användas vid akutbehandling för att motverka smärta.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Allopurinol är miljöklassificerat. 

Motivering

Förebygger giktattackrecidiv. Allopurinol sänker uratnivåerna i blodet.

Allopurinol är förstahandsval vid uratsänkande behandling. Dosen bör ökas med 100 mg i taget, från 100 mg upp till max 900 mg/dygn, tills målnivån för urat har uppnåtts. Det kan vara indicerat att sätta in uratsänkande behandling redan efter första anfallet, till exempel vid högt s-urat, låg ålder, förekomst av tofi eller komorbiditet.

Den uratsänkande behandlingen ska vara målstyrd. S-urat bör sänkas till <360 µmol/l (=mättnadspunkten), eller om tofi finns till <300 µmol/l, för att motverka utfällning av nya uratkristaller samt för att minska befintliga ansamlingar. Det betyder att en person kan ligga inom referensintervallet för S-urat och ändå behöva sänka nivåerna.

Vid insättning av uratsänkande behandling, under eller efter en giktattack, bör COX-hämmare, kolkicin eller prednisolon ges samtidigt till dess att den akuta giktattacken klingat av efter några dagar/veckor. 

Om en akut giktattack inträder under en pågående uratsänkande behandling ska den inte avbrytas, då det finns risk för att attacken blir värre. Attacken behandlas som vanligt med COX-hämmare, kortison eller kolkicin.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Perez-Ruiz F, Calabozo M, Pijoan JI, Herrero-Beites AM, Ruibal A. Effect of urate-lowering therapy on the velocity of size reduction of tophi in chronic gout. Arthritis Rheum 2002;47(4):356-60. PubMed
  2. Rundles RW, Metz EN, Silberman HR. Allopurinol in the treatment of gout. Ann Intern Med. 1966 Feb;64(2):229-58. PubMed
  3. Rodnan GP, Robin JA, Tolchin SF, Elion GB. Allopurinol and gouty hyperuricemia. Efficacy of a single daily dose. JAMA 1975;231(11):1143-7. PubMed 
  4. Läkemedelsverket. Läkemedelsbehandling av gikt – behandlingsrekommendation. Information från Läkemedelsverket
  5. Richette P, Doherty M, Pascual E, Barskova V, Becce F, Castañeda-Sanabria J et al. 2016 updated EULAR evidence-based recommendations for the management of gout. Ann Rheum Dis. 2016 Jul 25. pii: annrheumdis-2016-209707. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp smärta och reumatiska sjukdomar