Tillbaka

prednisolon
Prednisolon ...

2020-12-09 Expertgrupp smärta och reumatiska sjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Behandling av akut gikt. 

Förbehåll / Kommentar

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Prednisolon är miljöklassificerat.

Motivering

Prednisolon har i en randomiserad kontrollerad studie på patienter med akut gikt visat att prednisolon 35 mg x 1 under 5 dagar har samma effekt på bland annat smärta och problem med gång (walking disability) som naproxen 500 mg x 2. Systemisk steroidbehandling ingår även i uppdaterade behandlingsrekommendationer från en multinationell expertkommission från 14 länder med 474 deltagare.

Enligt Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer är COX-hämmare, kortison och kolkicin effektmässigt likvärdiga alternativ vid akut gikt. Val av behandling styrs av patientens ålder, kormorbiditet och övrig medicinering.  

Rekommenderad dos prednisolon vid akut gikt är 30 mg i 3-5 dagar.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Janssens HJ, Janssen M, van de Lisdonk EH, van Riel PL, van Weel C. Use of oral prednisolone or naproxen for the treatment of gout arthritis: a double-blind, randomised equivalence trial. Lancet. 2008 May 31;371(9627):1854-60. PubMed
  2. Sivera F1, Andrés M, Carmona L, Kydd AS, Moi J, Seth R et al. Multinational evidence-based recommendations for the diagnosis and management of gout: integrating systematic literature review and expert opinion of a broad panel of rheumatologists in the 3e initiative.Ann Rheum Dis. 2014 Feb;73(2):328-35. PubMed 
  3. Läkemedelsverket.Läkemedelsbehandling av gikt – behandlingsrekommendation. Information från Läkemedelsverket
  4. Richette P, Doherty M, Pascual E, Barskova V, Becce F, Castañeda-Sanabria J et al. 2016 updated EULAR evidence-based recommendations for the management of gout. Ann Rheum Dis. 2016 Jul 25. pii: annrheumdis-2016-209707. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp smärta och reumatiska sjukdomar