Tillbaka

naproxen
Naproxen …, Alpoxen, Pronaxen

2020-12-09 Expertgrupp smärta och reumatiska sjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Behandling av akut gikt.

Förbehåll / Kommentar

Försiktighet till äldre och individer med nedsatt njurfunktion.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Naproxen är miljöklassificerat.

Motivering

Prostaglandiner ökar känsligheten för perifera smärtfibrer. I en klinisk prövning som jämförde 500 mg naproxen x 2 med 35 mg prednisolon en gång om dagen minskade smärtintensiteten i naproxengruppen från VAS 60/100 till 35/100 efter 30 timmar och efter 90 timmar låg VAS på 13/100. Ingen större skillnad i effekt mellan behandlingarna kunde ses. Båda behandlingarna minskar smärta och svullnad samt förbättrar funktionen. 

Högsta rekommenderade dos (500 mg x 2) bör ges i 3-5 dagar. 

Enligt Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer är COX-hämmare, kortison och kolkicin effektmässigt likvärdiga alternativ vid akut gikt. Val av behandling styrs av patientens ålder, kormorbiditet och övrig medicinering. 


Utredningsmaterial och referenser

  1. Janssens HJ, Janssen M, van de Lisdonk EH, van Riel PL, van Weel C. Use of oral prednisolone or naproxen for the treatment of gout arthritis: a double-blind, randomised equivalence trial. Lancet. 2008 May 31;371(9627):1854-60. PubMed. 
  2. Läkemedelsverket. Läkemedelsbehandling av gikt – behandlingsrekommendation. Information från Läkemedelsverket.
  3. Richette P, Doherty M, Pascual E, Barskova V, Becce F, Castañeda-Sanabria J et al. 2016 updated EULAR evidence-based recommendations for the management of gout. Ann Rheum Dis. 2016 Jul 25. pii: annrheumdis-2016-209707. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp smärta och reumatiska sjukdomar