Tillbaka

metylprednisolon
Depo-Medrol

2020-12-09 Expertgrupp smärta och reumatiska sjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Steroider för injektion intra- och extraartikulärt. Artriter som t ex gikt och entesopatier (senfästesinflammation.)

Förbehåll / Kommentar

Miljörisk vid användning av metylprednisolon kan ej uteslutas på grund av brist på data.

Motivering

Enligt Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer är COX-hämmare, kortison och kolkicin effektmässigt likvärdiga alternativ vid akut gikt. Val av behandling styrs av patientens ålder, kormorbiditet och övrig medicinering. Lokalbehandling kan vara en fördel vid monoartrit, för att undvika systembiverkningar.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Green M, Marzo-Ortega H, Wakefield RJ, Astin P, Proudman S, Conaghan PG, et al. Predictors of outcome in patients with oligoarthritis: results of a protocol of intraarticular corticosteroids to all clinically active joints Arthritis Rheum. 2001 May;44(5):1177-83. PubMed
  2. Padeh S, Passwell JH. Intraarticular corticosteroid injection in the management of children with chronic arthritis. Arthritis Rheum. 1998 Jul;41(7):1210-4. PubMed
  3. Pyne D, Ioannou Y, Mootoo R, Bhanji A. Intra-articular steroids in knee osteoarthritis: a comparative study of triamcinolone hexacetonide and methylprednisolone acetate. Clin Rheumatol. 2004 Apr;23(2):116-20. PubMed 
  4. Läkemedelsverket.Läkemedelsbehandling av gikt – behandlingsrekommendation. Information från Läkemedelsverket.
  5. Richette P, Doherty M, Pascual E, Barskova V, Becce F, Castañeda-Sanabria J et al. 2016 updated EULAR evidence-based recommendations for the management of gout. Ann Rheum Dis. 2016 Jul 25. pii: annrheumdis-2016-209707. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp smärta och reumatiska sjukdomar