Tillbaka

kolkicin
Kolkicin ..., Colrefuz

2020-12-09 Expertgrupp smärta och reumatiska sjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Akut behandling av gikt.

Förbehåll / Kommentar

Nedsatt njurfunktion. Kontraindicerat vid behandling med P-gp-hämmare eller kraftiga CYP3A4-inhibitorer (t.ex. ciklosporin, erytromycin) om samtidig njur- eller leverfunktionsnedsättning.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept 

Miljörisk vid användning av kolkicin kan ej uteslutas på grund av brist på data.

Motivering

Vid behandling av akut gikt är är COX-hämmare, kortison och kolkicin effektmässigt likvärdiga alternativ enligt Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer. Val av behandling styrs av patientens ålder, kormorbiditet och övrig medicinering 

Kolkicin är en av de äldsta tillgängliga behandlingarna vid akut gikt. Växtextrakt innehållande kolkicin användes redan på 500 talet. 

Kolkicin hämmar bildningen av fungerande mikrotubuli, påverkar en rad cellulära funktioner och hämmar bland annat histaminfrisättningen. Den specifika verkningsmekanismen vid gikt är oklar. Illamående kräkningar och diarre är välkända biverkningar.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Läkemedelsverket. Läkemedelsbehandling av gikt – behandlingsrekommendation. Information från Läkemedelsverket
  2. Richette P, Doherty M, Pascual E, Barskova V, Becce F, Castañeda-Sanabria J et al. 2016 updated EULAR evidence-based recommendations for the management of gout. Ann Rheum Dis. 2016 Jul 25. pii: annrheumdis-2016-209707. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp smärta och reumatiska sjukdomar