Tillbaka

amitriptylin
Amitriptylin …, Saroten

2020-12-09 Expertgrupp smärta och reumatiska sjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Nociplastisk och generaliserad smärta till exempel fibromyalgi

Förbehåll / Kommentar

Inom ramen för ett multidisciplinärt handläggande 

Börja med 10 mg till natten, öka långsamt till avsedd effekt. Till exempel öka med 10 mg i veckan upp till cirka 50 mg till natten. Slutdosen väljs utifrån hur bra biverkningarna tolereras. På grund av risken för kognitiva biverkningar är den rekommenderade dosen till äldre 10 mg till natten.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Amitriptylin är miljöklassificerat.

Motivering

Amitriptylin är välbeprövad vid generaliserade smärttillstånd. En individuell dostitrering utifrån effekt och biverkningar rekommenderas. Amitriptylin rekommenderas även vid nociplastisk smärta som orsakas av dysfunktionell smärtreglering till följd av förändrad nociception orsakad av störd smärtmodulering utan tecken på pågående eller hotande vävnadsskada och utan skada eller sjukdom i det somatosensoriska nervsystemet.
I en metaanalys var effekten av amitriptylin vid fibromyalgi bättre än duloxetin avseende smärta, sömnsvårigheter och fatigue.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Goldenberg D, Mayskiy M, Mossey C, Ruthazer R, Schmid C. A randomized, double-blind crossover trial of fluoxetine and amitriptyline in the treatment of fibromyalgia. Arthritis Rheum. 1996 Nov;39(11):1852-9.PubMed
  2. Scudds RA, McCain GA, Rollman GB, Harth M. Improvements in pain responsiveness in patients with fibrositis after successful treatment with amitriptyline. J Rheumatol Suppl. 1989 Nov;19:98-103 PubMed
  3. Uçeyler N, Häuser W, Sommer C. A systematic review on the effectiveness of treatment with antidepressants in fibromyalgia syndrome. Arthritis Rheum. 2008 Sep 15;59(9):1279-98. PubMed
  4. Läkemedelsverket. Läkemedelsbehandling av långvarig smärta hos barn och vuxna – behandlingsrekommendation. Information från Läkemedelsverket.
  5. Moore RA1, Derry S, Aldington D, Cole P, Wiffen PJ. Amitriptyline for fibromyalgia in adults. Cochrane Database Syst Rev. 2015 Jul 6;(7):CD008242. PubMed
  6. Häuser W, Petzke F, Üçeyler N, Sommer C. Comparative efficacy and acceptability of amitriptyline, duloxetine and milnacipran in fibromyalgia syndrome: a systematic review with meta-analysis. Rheumatology (Oxford). 2011 Mar;50(3):532-43. PubMed 
  7. Whibley D, Dean LE, Basu N. Management of Widespread Pain and Fibromyalgia. Curr Treatm Opt Rheumatol. 2016;2(4):312-320. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp smärta och reumatiska sjukdomar