Tillbaka

risperidon
Risperidon …, Rispemyl, Risperdal

(Specialiserad vård)
2020-12-09 Expertgrupp psykisk hälsa

Beslut

Kvarstår

Indikation

Psykos

Förbehåll / Kommentar

Om man tidigare fått effekt av ett annat preparat bör detta väljas.

Barn: Dokumentation (begränsad) och klinisk erfarenhet finns som stöder val av risperidon. Barn får mer uttalade metabola biverkningar än vuxna.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept. 

Risperidon är miljöklassificerat. Risperidon bedöms vara miljöbelastande. För åtgärdsförslag för minskade utsläpp, se förteckning över miljöbelastande läkemedel.

Motivering

Farmakologi, kinetik och genetik är väl utredda. God klinisk dokumentation, tydande på minst lika god antipsykotisk effekt som haloperidol. Låg risk för metabola biverkningar.


Utredningsmaterial och referenser

 1. Sikich L, Frazier JA, McClellan J, Findling RL, Vitiello B, Ritz L, et al. Double-blind comparison of first- and second-generation antipsychotics in early-onset schizophrenia and schizo-affective disorder: findings from the treatment of early-onset schizophrenia spectrum disorders (TEOSS) study. Am J Psychiatry. 2008 Nov;165(11):1420-31. Epub 2008 Sep 15. PubMed
 2. Marder SR, Essock SM, Miller AL, Buchanan RW, Casey DE, Davis JM et al. Physical health monitoring of patients with schizophrenia. Am J Psychiatry 2004;161:1334-49. PubMed
 3. Lieberman JA, Stroup TS, McEvoy JP, Swartz MS, Rosenheck RA, Perkins DO et al; for the Clinical AntipsychoticTrials of Intervention Effectiveness (CATIE) Investigators. Effectiveness of Antipsychotic Drugs in Patients with Chronic Schizophrenia. N Engl J Med. 2005;353:1209-23. PubMed
 4. Kennedy E, Song F, Hunter R, Clarke A, Gilbody S. Risperidone versus typical antipsychotic medication for schizophrenia. Cochrane Database Syst Rev 2000;(2):CD000440. PubMed
 5. Tuunainen A, Wahlbeck K, Gilbody SM. Newer atypical antipsychotic medication versus clozapine for schizophrenia. Cochrane Database Syst Rev 2000;(2):CD000966. PubMed
 6. Davis JM, Chen N, Glick ID. A meta-analysis of the efficacy of second-generation antipsychotics. Arch Gen Psychiatry 2003;60:553-64.PubMed
 7. Läkemedelsbehandling vid schizofreni - behandlingsrekommendation: Information från Läkemedelsverket.
 8. Läkemedelsverket. Läkemedelsbehandling vid schizofreni - behandlingsrekommendation. Antipsykotiska läkemedel och akuta diabeteskomplikationer. Behandlingsrekommendation 2015
 9. Komossa K, Rummel-Kluge C, Schwarz S, Schmid F, Hunger H, Kissling W, Leucht S. Risperidone versus other atypical antipsychotics for schizophrenia. Cochrane Database Syst Rev. 2011 Jan 19;(1):CD006626. PubMed
 10. Komossa K, Rummel-Kluge C, Hunger H, Schmid F, Schwarz S, Duggan L, Kissling W, Leucht S. Olanzapine versus other atypical antipsychotics for schizophrenia. Cochrane Database Syst Rev. 2010 Mar 17;(3):CD006654. PubMed 
 11. Leucht S, Cipriani A, Spineli L, Mavridis D, Orey D, Richter F et al. Comparative efficacy and tolerability of 15 antipsychotic drugs in schizophrenia: a multiple-treatments meta-analysis. Lancet. 2013 Sep14;382(9896):951-62. PubMed 
 12. Leucht S, Corves C, Arbter D, Engel RR, Li C, Davis JM. Second-generation versus first-generation antipsychotic drugs for schizophrenia: a meta-analysis.Lancet. 2009 Jan 3;373(9657):31-41. PubMed 
 13. Asenjo Lobos C, Komossa K, Rummel-Kluge C, Hunger H, Schmid F, Schwarz S et al. Clozapine versus other atypical antipsychotics for schizophrenia. Cochrane Database Syst Rev. 2010 Nov 10;(11):CD006633. PubMed 
 14. Komossa K, Rummel-Kluge C, Schmid F, Hunger H, Schwarz S, Srisurapanont M, Kissling W, Leucht S. Quetiapine versus other atypical antipsychotics for schizophrenia. Cochrane Database Syst Rev. 2010 Jan 20;(1):CD006625. PubMed 
 15. Krzystanek M, Krupka-Matuszczyk I. An open, large, 6-month naturalistic study of outcome in schizophrenic outpatients, treated with olanzapine. Hum Psychopharmacol. 2011 Jan;26(1):81-5. PubMed 
 16. Zhu Y, Krause M, Huhn M, Rothe P, Schneider-Thoma J, Chaimani A et al. Antipsychotic drugs for the acute treatment of patients with a first episode of schizophrenia: a systematic review with pairwise and network meta-analyses. Lancet Psychiatry. 2017 Sep;4(9):694-705. PubMed 
 17. Leucht S, Leucht C, Huhn M, Chaimani A, Mavridis D, Helfer B et al. Sixty Years of Placebo-Controlled Antipsychotic Drug Trials in Acute Schizophrenia: Systematic Review, Bayesian Meta-Analysis, and Meta-Regression of Efficacy Predictors. Am J Psychiatry. 2017 May 25:appiajp 201716121358. PubMed 

Bedömning utförd av

Expertgrupp psykisk hälsa