Tillbaka

aripiprazol
Abilify Maintena

(Specialiserad vård)
2020-12-09 Expertgrupp psykisk hälsa

Beslut

Kvarstår

Indikation

Psykos

Förbehåll / Kommentar

Om man tidigare fått effekt av ett annat preparat bör detta väljas.

Vid långtidsbehandling är depotinjektion ofta att föredra, dock inte till äldre.

Aripiprazol är miljöklassificerat.

Motivering

Alla antipsykotiska läkemedel kan anses ha likvärdig klinisk effekt (förutom klozapin). Gynnsammare biverkningsprofil. Minskad risk för metabola biverkningar.


Utredningsmaterial och referenser

  1. SBU. Schizofreni. Läkemedelsbehandling, patientens delaktighet och vårdens organisation. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2012. SBU-rapport nr 213
  2. Läkemedelsverket. Läkemedelsbehandling vid schizofreni - behandlingsrekommendation: Information från Läkemedelsverket.
  3. Socialstyrelsen. Antipsykotisk läkemedelsbehandling vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd. Nationella riktlinjer 2018
  4. Leucht S, Cipriani A, Spineli L, Mavridis D, Orey D, Richter F et al. Comparative efficacy and tolerability of 15 antipsychotic drugs in schizophrenia: a multiple-treatments meta-analysis. Lancet. 2013 Sep14;382(9896):951-62. PubMed 
  5. Leucht S, Corves C, Arbter D, Engel RR, Li C, Davis JM. Second-generation versus first-generation antipsychotic drugs for schizophrenia: a meta-analysis.Lancet. 2009 Jan 3;373(9657):31-41. PubMed 
  6.  Komossa K, Rummel-Kluge C, Schwarz S, Schmid F, Hunger H, Kissling W, LeuchtS. Risperidone versus other atypical antipsychotics for schizophrenia. Cochrane Database Syst Rev. 2011 Jan 19;(1):CD006626. PubMed 
  7. Komossa K, Rummel-Kluge C, Hunger H, Schmid F, Schwarz S, Duggan L, Kissling W, Leucht S. Olanzapine versus other atypical antipsychotics for schizophrenia. Cochrane Database Syst Rev. 2010 Mar 17;(3):CD006654. PubMed 
  8. Krzystanek M, Krupka-Matuszczyk I. An open, large, 6-month naturalistic study of outcome in schizophrenic outpatients, treated with olanzapine. Hum Psychopharmacol. 2011 Jan;26(1):81-5. PubMed 
  9. Zhu Y, Krause M, Huhn M, Rothe P, Schneider-Thoma J, Chaimani A et al. Antipsychotic drugs for the acute treatment of patients with a first episode of schizophrenia: a systematic review with pairwise and network meta-analyses. Lancet Psychiatry. 2017 Sep;4(9):694-705. PubMed 
  10. Leucht S, Leucht C, Huhn M, Chaimani A, Mavridis D, Helfer B et al.Sixty Years of Placebo-Controlled Antipsychotic Drug Trials in Acute Schizophrenia: Systematic Review, Bayesian Meta-Analysis, and Meta-Regression of Efficacy Predictors. Am J Psychiatry. 2017 May 25:appiajp 201716121358. PubMed  

Bedömning utförd av

Expertgrupp psykisk hälsa