Tillbaka

bupropion
Zyban

2020-12-09 Expertgrupp psykisk hälsa

Beslut

Kvarstår

Indikation

Nikotinberoende

Förbehåll / Kommentar

Ska undvikas för riskgrupper såsom personer med epilepsianamnes och patienter som riskerar delirium tremens.

Kan med fördel kombineras med nikotinersättningsmedel.

Barn och ungdomar: Vetenskapligt underlag saknas för att ge specifika rekommendationer för barn och ungdomar.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Bupropion är miljöklassificerat.

Motivering

God effekt - effektivare än nikotinersättningsmedel i monoterapi. Utifrån en analys av 267 studier med 101 804 deltagare är oddskvoten (95 % konfidensintervall) för att uppnå minst 6 månaders rökfrihet signifikant bättre än placebo såväl för nikotinersättningsmedel 1,84 (1,71-1,99) som bupropion 1,82 (1,6-2,06) och vareniklin 2,88 (2,4-3,47). 

Direkt jämförelse mellan nikotinersättningsmedel och bupropion pekar mot likartad effekt med oddskvot 0,99 (0,86 -1,13). I direkta jämförande studier ses en bättre effekt för vareniklin än för bupropion med oddskvot 1,59 (1,29 - 1,96).


Utredningsmaterial och referenser

  1. Eisenberg M.J, Filion K.B, Yavin D, Bélisle P, Mottillo S, Joseph L et al. Pharmacotherapies for smoking cessation: a meta-analysis of randomized controlled trials. CMAJ July 15, 2008; 179(2). PubMed
  2. Fossati R, Apolone G, Negri E, Compagnoni A, La Vecchia C, Mangano S et al. A Double-blind, Placebo-Controlled, Randomized Trial of Bupropion for Smoking Cessation in Primary Care. Arch Intern Med. 2007;167(16):1791-7. PubMed
  3. Moore T.J, Furberg C.D, Glenmullen J, Maltsberger J. T, Singh S. Suicidal Behavior and Depression in Smoking Cessation Treatments. PloS ONE november 2011; 6(11):e27016. PubMed
  4. Cahill K, Stevens S, Perera R, Lancaster T. Pharmacological interventions for smoking cessation: an overview and network meta-analysis. Cochrane Database of SystematicReviews 2013, Issue 5.Art.No.:CD009329.DOI: 10.1002/14651858.CD009329.pub2. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp psykisk hälsa