Tillbaka

litium
Lithionit

(Specialiserad vård)
2020-12-09 Expertgrupp psykisk hälsa

Beslut

Kvarstår

Indikation

Depression - I tredje hand, specialiserad vård; tillägg av

Förbehåll / Kommentar

Litiumbehandling bör kontrolleras av psykiatriker.

Litium bedöms inte ha någon miljöpåverkan.

Motivering

Litium har bäst dokumenterad tilläggseffekt för de patienter som inte når full remission med monoterapi.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Statens beredning för medicinsk utvärdering. Behandling av depressionssjukdomar. SBU-rapport 166, 2004
  2. Läkemedelsverket. Depression, ångestsyndrom och tvångssyndrom hos barn och vuxna - behandlingsrekommendation: Information från Läkemedelsverket 
  3. Psykiatristöd

Bedömning utförd av

Expertgrupp psykisk hälsa