Tillbaka

mirtazapin
Mirtazapin ..., Mirtin

2020-12-09 Expertgrupp psykisk hälsa

Beslut

Kvarstår

Indikation

Depression - I andra hand

Förbehåll / Kommentar

Mirtazapin kan användas som monoterapi eller som tillägg till SSRI.

Mirtazapin kan ge viktuppgång vilket i vissa fall kan vara fördelaktigt. Följ kroppsvikten regelbundet. Överväg annat läkemedel vid viktuppgång.

Mirtazapin har sederande och ångestdämpande effekt.

Barn och ungdom: För barn och ungdomar rekommenderas fluoxetin, escitalopram och sertralin. Övriga preparat användes endast i undantagsfall.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Mirtazapin är miljöklassificerat. De flesta andrahandsvalen bland antidepressiva läkemedel har bättre miljöklassificering än mirtazapin, men är inte aktuella på grund av till exempel sämre tolerans, ofördelaktig kinetik eller större interaktionspotential.

Motivering

Det är ingen skillnad i antidepressiv effekt mellan olika antidepressiva medel vid lindrig till måttlig depression. I nationella riktlinjer rekommenderas SSRI i första hand vid depression. Mirtazapin har en annorlunda farmakologisk profil än förstahandsrekommendationerna. Medlet har även en annorlunda biverkningsprofil än dessa. Därför fungerar både byte till mirtazapin som monoterapi och tillägg av mirtazapin till SSRI.


Utredningsmaterial och referenser

  1. SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering. SBU-rapport 166 (2004). Behandling av depressionssjukdomar.
  2. Läkemedelsverket. Depression, ångestsyndrom och tvångssyndrom hos barn och vuxna - behandlingsrekommendation: Information från Läkemedelsverket.
  3. Psykiatristöd
  4. Cipriani A, Furukawa TA, Salanti G, Chaimani A, Atkinson LZ, Ogawa Y et al. Comparative efficacy of 21 antidepressants drugs for the acute treatment of adults with major depressive disorder: a systematic review och network meta-analysis. The Lancet 2018 Apr 7;391(10128):1357-1366. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp psykisk hälsa