Tillbaka

duloxetin
Aritavi, Cymbalta, Duloxetin….

2020-12-09 Expertgrupp psykisk hälsa

Beslut

Upptas

Indikation

depression - i andra hand

Förbehåll / Kommentar

Ytterligare gångbart alternativ som kan användas inom primärvården vid otillräcklig effekt av förstahandsalternativen. Ökar behandlingsalternativ för att uppnå remission som behandlingsmål. Behandling bör fortsätta till och med sex till tolv månader efter remission.

Den antidepressiva effekten bör utvärderas med validerade skattningsskalor.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept. 

Duloxetin är miljöklassificerat. 

Motivering

Stor patientgrupp där det behövs många olika behandlingsalternativ. Cirka 50% svarar på SSRI i kontrollerade studier. Duloxetin ska inte kombineras med MAO-hämmare, annars är det ett läkemedel med relativt låga risker och god tolerabiliet. Generika till lågt pris finns tillgängligt.


Utredningsmaterial och referenser

Cipriani A, Furukawa TA, Salanti G, Chaimani A, Atkinson LZ, Ogawa Y et al. Comparative efficacy and acceptability of 21 antidepressant drugs for the acute treatment of adults with major depressive disorder: a systematic review and network meta-analysis. Lancet 2018; 391(10128): 1357-1366. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp psykisk hälsa