Tillbaka

fluoxetin
Fluoxetin …

(Specialiserad vård)
2020-12-09 Expertgrupp psykisk hälsa

Beslut

Kvarstår

Indikation

Depression hos barn och ungdomar - I första hand

Förbehåll / Kommentar

Läkemedelsbehandling av barn ska skötas inom barn- och ungdomspsykiatrin.

Generisk substitution tillämpas vid expedition av fluoxetin på recept.

Fluoxetin är miljöklassificerat. Fluoxetin bedöms vara miljöbelastande. För åtgärdsförslag för minskade utsläpp, se förteckning över miljöbelastande läkemedel.

Miljörisken anges som låg. PBT-värdet på 6 för fluoxetin beror på högt persistensvärde (dålig nedbrytbarhet i naturen) och hög toxicitet i naturen.

Motivering

Säkerställd effekt i placebokontrollerade studier. Biverkningsprofilen är inte ogynnsam. Lång klinisk erfarenhet.


Utredningsmaterial och referenser

  1. March J, Silva S, Petrycki S, Curry J, Wells K, Fairbank J et al; Treatment for Adolescents With Depression Study Team. Fluoxetine, Cognitive-Behavioral Therapy, and Their Combination for Adolescents With Depression: Treatment for Adolescents With Depression Study (TADS) Randomized Controlled Trial. JAMA. 2004;292(7):807-820. PubMed
  2. Hetrick SE, McKenzie JE, Cox GR, Simmons MB, Merry SN. Newer generation antidepressants for depressivde disorders in children and adolescents. Cochrane Database Syst Rev. 2012 Nov 14;11:CD004851. doi.10.1002/14651858.pub 3. PubMed
  3. Läkemedelsverket. Depression, ångestsyndrom och tvångssyndrom hos barn och vuxna - behandlingsrekommendation: Information från Läkemedelsverket.
  4. Cipriani A, Zhou X, Del Giovane C, Hetrick SE, Qin B, Whittington C et al. Comparative efficacy and tolerability of antidepressants for major depressive disorder in children and adolescents: a network meta-analysis. Lancet. 2016 Aug 27;388(10047):881-90. PubMed
  5. Psykiatristöd

Bedömning utförd av

Expertgrupp psykisk hälsa