Tillbaka

sertralin
Sertralin ..., Oralin, Sertrone, Zoloft

(Specialiserad vård)
2020-12-09 Expertgrupp psykisk hälsa

Beslut

Kvarstår

Indikation

Depression hos barn och ungdomar - I andra hand

Förbehåll / Kommentar

Läkemedelsbehandling av barn ska skötas inom barn- och ungdomspsykiatrin.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Sertralin är miljöklassificerat. Sertralin bedöms vara miljöbelastande. För åtgärdsförslag för minskade utsläpp, se förteckning över miljöbelastande läkemedel.

Få antidepressiva läkemedel har liten miljöpåverkan. Ur ett medicinskt perspektiv är SSRI att betrakta som basläkemedel vid läkemedelsbehandling av depression. Miljörisken för sertralin är medelhög och substansen är särskilt toxisk mot grönalger.

Motivering

Likartad profil som escitalopram med avseende på effekt, biverkningsprofil, interaktionspotential och kostnad.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Läkemedelsverket. Depression, ångestsyndrom och tvångssyndrom hos barn och vuxna - behandlingsrekommendation: Information från Läkemedelsverket.
  2. Psykiatristöd

Bedömning utförd av

Expertgrupp psykisk hälsa