Tillbaka

zuklopentixol
Cisordinol-Acutard, Clopixol-Acutard

(Specialiserad vård)
2020-12-09 Expertgrupp psykisk hälsa

Beslut

Kvarstår

Indikation

Bipolär sjukodm/Maniskt skov

Förbehåll / Kommentar

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Zuklopentixol är miljöklassificerat.

Motivering

Injektionsbehandling med kortvarig effekt kan användas som tillfälligt tillägg vid allvarlig mani.


Utredningsmaterial och referenser

  1. The NICE Guideline on the Assessment and Management of Bipolar Disorder in Adults, Children and Young People in Primary and Secondary Care. National Institute for Health and Care Excellence: Clinical Guidelines. Leicester (UK)2018. NICE guidelines 2018 Bipolar Disorder.
  2. Psykiatristöd

Bedömning utförd av

Expertgrupp psykisk hälsa