Tillbaka

litium
Lithionit

(Specialiserad vård)
2020-12-09 Expertgrupp psykisk hälsa

Beslut

Kvarstår

Indikation

Bipolär sjukdom - underhållsbehandling, i första hand

Förbehåll / Kommentar

Litium har starkare evidens för förebyggande av mani än av depression.

Litiumbehandling bör kontrolleras av psykiatriker. Behandlingen inleds alltid av specialist i psykiatri.

Barn och ungdomar: Rekommendationen gäller även för barn och ungdomar. Behandling ska ske inom barn- och ungdomspsykiatrin.

Litium bedöms inte ha någon miljöpåverkan.

Motivering

För riktlinjer hänvisas till Psykiatristöd: Bipolär sjukdom.


Utredningsmaterial och referenser

  1. SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering. Behandling av depressionssjukdomar. SBU-rapport 166, 2004.  
  2. The NICE Guideline on the Assessment and Management of Bipolar Disorder in Adults, Children and Young People in Primary and Secondary Care. National Institute for Health and Care Excellence: Clinical Guidelines. Leicester (UK)2018. NICE guidelines 2018 Bipolar Disorder.
  3. Goodwin GM, Haddad PM, Ferrier IN, Aronson JK, Barnes T, Cipriani A, et al. Evidence-based guidelines for treating bipolar disorder: Revised third edition recommendations from the British Association for Psychopharmacology. J Psychopharmacol. 2016;30(6):495-553. PubMed
  4. SPF. Bipolär sjukdom. Kliniska riktlinjer för utredning och behandling. Svenska Psykiatri 14 Stockholm: Svenska Psykiatriska föreningen; Gothia Fortbildning 2014.
  5. Psykiatristöd

Bedömning utförd av

Expertgrupp psykisk hälsa