Tillbaka

valproinsyra
Ergenyl

(Specialiserad vård)
2020-12-09 Expertgrupp psykisk hälsa

Beslut

Kvarstår

Indikation

Bipolär sjukdom - Underhållsbehandling mot mani och hypomani, i andra hand; tillägg av

Förbehåll / Kommentar

Valproinsyra är kontraindicerat för kvinnor i fertil ålder, vid leversvikt, känd koagulationsrubbning, porfyri eller mitokondriell sjukdom.

Behandling inleds alltid av specialist i psykiatri.

Barn och ungdomar: Rekommendationen gäller även för barn och ungdomar. Behandling ska ske inom barn- och ungdomspsykiatrin.

 
Valproinsyra är miljöklassificerat. Miljörisken anges som försumbar men dokumentationen är inte fullständig. Substansen har ett PBT-värde på 4* beroende på dålig nedbrytbarhet i naturen.

Motivering

Valproinsyra har dokumenterad effekt för förebyggande av mani men ej depression. Valproat i sig har antimanisk effekt.

För riktlinjer hänvisas till Psykiatristöd: Bipolär sjukdom.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Denicoff KD, Smith-Jackson EE, Disney W, Ali SO, Leverich GS, Post RM. Comparative prophylactic efficacy of lithium, carbamazepine, and the combination in bipolar disorder. J Clin Psychiatry. 1997 Nov;58(11):470-8. PubMed
  2. SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering. Behandling av depressionssjukdomar. SBU-rapport 166, 2004.
  3. The NICE Guideline on the Assessment and Management of Bipolar Disorder in Adults, Children and Young People in Primary and Secondary Care. National Institute for Health and Care Excellence: Clinical Guidelines. Leicester (UK)2018. NICE guidelines 2018 Bipolar Disorder.
  4. Goodwin GM, Haddad PM, Ferrier IN, Aronson JK, Barnes T, Cipriani A, et al. Evidence-based guidelines for treating bipolar disorder: Revised third edition recommendations from the British Association for Psychopharmacology. J Psychopharmacol. 2016;30(6):495-553. PubMed
  5. SPF. Bipolär sjukdom. Kliniska riktlinjer för utredning och behandling. Svenska Psykiatri 14 Stockholm: Svenska Psykiatriska föreningen; Gothia Fortbildning 2014.
  6. Psykiatristöd

Bedömning utförd av

Expertgrupp psykisk hälsa