Bipolär sjukdom

Specialiserad vård

Bipolär sjukdom

För diagnostik, levnadsvanor, övrig behandling och uppföljning, se Bipolär sjukdom, Psykiatristöd

Vid bipolär sjukdom är skovförebyggande farmakologisk behandling den grundläggande principen. Behandlingen inleds alltid av specialist i psykiatri.

Vid depressivt skov

Lithionit
Quetiapin ..., Kvetiapin

tablett

Quetiapin …, Biquetan Ketipinor
Seroquel Depot

depottablett

Vid maniskt skov

Lithionit
Ergenyl
Depakine Retard, Ergenyl Retard
Cisordinol-Acutard,Clopixol-Acutard

inj

Valproinsyra är kontraindicerat för kvinnor i fertil ålder, vid leversvikt, känd koagulationsrubbning, porfyri eller mitokondriell sjukdom.

Underhållsbehandling

I första hand

Lithionit

I andra hand - som tillägg eller preparatbyte

Quetiapin ..., Kvetiapin

tablett

Quetiapin …, Biquetan Ketipinor
Seroquel Depot

depottablett

Ergenyl
Depakine Retard, Ergenyl Retard

Valproinsyra är kontraindicerat för kvinnor i fertil ålder, vid leversvikt, känd koagulationsrubbning, porfyri eller mitokondriell sjukdom.

.

Bipolär sjukdom hos barn och ungdomar

Ovanstående gäller även för barn och ungdomar. Behandling ska ske inom barn- och ungdomspsykiatrin.