Tillbaka

risperidon
Risperidon ..., Rispemyl, Risperdal

(Specialiserad vård)
2020-12-09 Expertgrupp psykisk hälsa

Beslut

Kvarstår

Indikation

Tvångsyndrom och relaterade tillstånd / I tredje hand - tillägg av

Förbehåll / Kommentar

Rekommendationen gäller perorala läkemedelsformer. 

Gäller även för barn och ungdomar. Läkemedelsbehandling ska skötas inom barn- och ungdomspsykiatrin.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Risperidon är miljöklassificerat.  

Motivering

I systematiska översiktsartiklar ses signifikat effekt vid tillägg av risperidon vid tvångssyndrom när endast partiell effekt uppnåtts med SSRI. Evidensen styrks av praktisk klinisk erfarenhet.

Mer gynnsam biverkningsprofi i förhållande till klomipramin.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom.
  2. Kim D, Ryba NL, Kalabalik J, Westrich L.Critical Review of the Use of Second-Generation Antipsychotics in Obsessive-Compulsive and Related Disorders.
    Drugs R D. 2018 Sep;18(3):167-189.
     
    Kim D, Ryba NL, Kalabalik J, Westrich L. Critical Review of the Use of Second-Generation Antipsychotics in Obsessive- Compulsive and Related Disorders. Drugs R D. 2018 Sep;18(3):167-189. PubMed
  3. Dold M, Aigner M, Lanzenberger R, Kasper S. Antipsychotic Augmentation of Serotonin Reuptake Inhibitors in Treatment- Resistant Obsessive-Compulsive Disorder: An Update Meta-Analysis of Double-Blind, Randomized, Placebo-Controlled Trials. Int J Neuropsychopharmacol. 2015 May 4;18(9). PubMed
  4. Psykiatristöd

Bedömning utförd av

Expertgrupp psykisk hälsa