Tillbaka

fluoxetin
Fluoxetin ...

2020-12-09 Expertgrupp psykisk hälsa

Beslut

Kvarstår

Indikation

Tvångssyndrom - I andra hand

Förbehåll / Kommentar

Om man tidigare fått effekt av ett annat preparat bör detta väljas.

Lång halveringstid. Hög interaktionsrisk.

Barn och ungdom: Är rekommenderat även för barn och ungdom. Läkemedelsbehandling ska skötas inom barn- och ungdomspsykiatrin.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Fluoxetin är miljöklassificerat. Fluoxetin bedöms vara miljöbelastande. För åtgärdsförslag för minskade utsläpp, se förteckning över miljöbelastande läkemedel.

Motivering

Fluoxetin har längre halveringstid och högre interaktionsrisk än sertralin.

Lång halveringstid kan vara fördelaktigt för vissa patienter och medför lindrigare utsättningsbesvär.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Andrisanoa C, Chiesaa A, Serrettia A. Newer antidepressants and panic disorder: a meta-analysis. International Clinical Psychopharmacology 2013;28(1):33-45. PubMed
  2. Geller DA, Biederman, Stewart SE, Mullin B, Martin A,Spencer T, Faraone SV. Which SSRI? A Meta-Analysis of Pharmacotherapy Trials in Pediatric Obsessive-Compulsive Disorder Am J Psychiatry 2003; 160:1919–28. PubMed
  3. Läkemedelsverket. Depression, ångestsyndrom och tvångssyndrom hos barn och vuxna - behandlingsrekommendation 2016. 
  4. Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom
  5. Psykiatristöd

Bedömning utförd av

Expertgrupp psykisk hälsa